პირველი გადაცემა


 

პირველ გადაცემაში გამოყენებული ვიდეოები:

ბეგო და ბეგის სიმღერა


სიმღერა აქლემზე

სიმღერა ბურთზე

სიმღერა გემზე