შეფასება

რას ფიქრობენ პროექტზე სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები? 

 

 

პროექტმა საზოგადოების მხრიდან ძალიან კარგი გამოხმაურება ჰპოვა (იხილეთ ბმული).    

"ცოდნის მხიარული სამყარო"  გააშუქა:  საპატრიარქოს ტელევიზია "ერთსულოვნებამ",პირველმა საზოგადოებრივმა


 

 და „იმედის“ ტელევიზიამ.