აირჩიეთ სასურველი გადაცემა 

 ახალი გადაცემა 

ვისწავლოთ ასო–ბგერა "ე"


ვისწავლოთ ასო–ბგერა "ა"


ვისწავლოთ ასო–ბგერა "ი"


ვისწავლოთ ასო–ბგერა "თ"

 

ვისწავლოთ ასო–ბგერა "ს"

 

ვისწავლოთ ასო–ბგერა "ხ" 
ვისწავლოთ ასო–ბგერა "ო"