პანდემიის პერიოდში სახლის პირობებში მე და ირაკლიმ
მოკლე ვიდეოების გადაღება დავიწყეთ!

ვისწავლოთ ზამთარი


ვისწავლოთ შემოდგომა


ვისწავლოთ ზაფხული


ვისწავლოთ გაზაფხული



წელიწადის 4 დრო და თვეები



ვისწავლოთ სიმღერით (მთავარი სიმღერა)

 

ვისწავლოთ ფერები



 
ვისწავლოთ რიცხვები