ზღაპარი "ცალთვალა და ორთვალა"
გახმოვანება და ანიმაცია – ვახტანგ ჯინჯიხაძე; მხატვრები: ზიზი ნიშნიანიძე და ზურაბ მარხვაშვილი.
ზღაპარი "პატარა კაცუნები"

გახმოვანება და ანიმაცია – ვახტანგ ჯინჯიხაძე; მხატვრები: სერგო მიკირტუმოვი და ზურაბ მარხვაშვილი.


ზღაპარი "უქნარა შვილი"

გახმოვანება და ანიმაცია – ვახტანგ ჯინჯიხაძე; მხატვრები: სალომე ხოტივარი და ზურაბ მარხვაშვილი.


ზღაპარი "ლომი და კურდღელი"

გახმოვანება და ანიმაცია – ვახტანგ ჯინჯიხაძე; მხატვრები: სალომე ხოტივარი და ზურაბ მარხვაშვილი.


ზღაპარი "მუჭანახევარა"

გახმოვანება და ანიმაცია – ვახტანგ ჯინჯიხაძე; მხატვრები:  სალომე ხოტივარი და ზურაბ მარხვაშვილი.

_________________________________________________