ნახატის დაბლა აირჩიე ანბანის ასო და გააფერადე სასურველი პერსონაჟი