მადლობა, რომ ჩვენს გვერდს ეწვიეთ. ამ ვიდეოების დახმარებით პროექტზე შეგექმნებათ წარმოდგენა.
პროექტის ავტორი ვახტანგ ჯინჯიხაძე.

 

სიმღერები ანბანის ასოებზე:  ა, ბ, გ, დ.

 

სიმღერები ანბანის ასოებზე:  ე ვ, ზ, თ.

 


სიმღერები ანბანის ასოებზე:  ი, კ, ლ, მ.

 

სიმღერები ანბანის ასოებზე:  ნ, ო, პ, ჟ.

 


სიმღერები ანბანის ასოებზე: რ, ს, ტ, უ.

 

სიმღერები ანბანის ასოებზე:  ფ, ქ, ღ, ყ.

 


სიმღერები ანბანის ასოებზე:  შ, ჩ, ც, ძ.


სიმღერები ანბანის ასოებზე:  წ, ჭ, ხ, ჯ, ჰ.