პროექტის აღწერა 

იდეის ავტორი ვახტანგ ჯინჯიხაძე...............................