პატარა კაცუნები

მხატვრები: სერგო მიკირტუმოვი და  ზურაბ მარხვაშვილი 

უქნარა შვილი

image

ცალთვალა და ორთვალა

image

მუჭანახევარა

image

ლომი და კურდღელი

image