კინოთეატრი "რუსთაველი"
მის: რუსთაველის გამზ. 5
ტელ: 299 76 05; 293 22 53
ვებ-გვერდი
 
 
31 იანვარი
დარბაზი 1
12:00 პადინგტონის თავგადასავალი (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:15 პადინგტონის თავგადასავალი (ქართულად) 8.50-9.50 Lარი
17:45 პადინგტონის თავგადასავალი (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ჰაკერი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:15 ცელქი ბავშვები 7.50-8.50 Lარი
14:00 ცელქი ბავშვები 8.50-9.50 ლარი
16:00 ცელქი ბავშვები 9.50-10.50 Lარი
17:45 ცელქი ბავშვები 10.50-11.50 Lარი
20:10 ცელქი ბავშვები 11.50-12.50 Lარი
22:00 ცელქი ბავშვები 11.50-12.50 Lარი

დარბაზი 3
12:00 ყინულის დედოფალი 3D (ქართულად) 7.50-8.50 Lარი
14:30 ღამე მუზეუმში 3 (ქართულად) 8.50-9.50 Lარი
16:45 მძევალი 3 9.50-10.50 ლარი
20:00 ღამე მუზეუმში 3 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:25 მძევალი 3 11.50-12.50 Lარი

დარბაზი 4
12:00 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:00 ჰაკერი 8.50-9.50 ლარი
17:00 ჰაკერი 9.50-10.50 ლარი
19:45 ჰაკერი 11.50-12.50 ლარი
22:30 მძევალი 3 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2 (ქართულად) 7.50-8,50 ლარი
14:15 ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2 (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:00 ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2 (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
19:45 მძევალი 3 11.50-12.50 ლარი
22:30 ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
01 თებერვალი
დარბაზი 1
12:00 პადინგტონის თავგადასავალი (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:15 პადინგტონის თავგადასავალი (ქართულად) 8.50-9.50 Lარი
17:45 პადინგტონის თავგადასავალი (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ჰაკერი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:15 ცელქი ბავშვები 7.50-8.50 Lარი
14:00 ცელქი ბავშვები 8.50-9.50 ლარი
16:00 ცელქი ბავშვები 9.50-10.50 Lარი
17:45 ცელქი ბავშვები 10.50-11.50 Lარი
20:10 ცელქი ბავშვები 11.50-12.50 Lარი
22:00 ცელქი ბავშვები 11.50-12.50 Lარი

დარბაზი 3
12:00 ყინულის დედოფალი 3D (ქართულად) 7.50-8.50 Lარი
14:30 ღამე მუზეუმში 3 (ქართულად) 8.50-9.50 Lარი
16:45 მძევალი 3 9.50-10.50 ლარი
20:00 ღამე მუზეუმში 3 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:25 მძევალი 3 11.50-12.50 Lარი

დარბაზი 4
12:00 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:00 ჰაკერი 8.50-9.50 ლარი
17:00 ჰაკერი 9.50-10.50 ლარი
19:45 ჰაკერი 11.50-12.50 ლარი
22:30 მძევალი 3 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2 (ქართულად) 7.50-8,50 ლარი
14:15 ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2 (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:00 ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2 (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
19:45 მძევალი 3 11.50-12.50 ლარი
22:30 ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
02 თებერვალი
დარბაზი 1
12:00 პადინგტონის თავგადასავალი (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:15 პადინგტონის თავგადასავალი (ქართულად) 8.50-9.50 Lარი
17:45 პადინგტონის თავგადასავალი (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ჰაკერი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:15 ცელქი ბავშვები 7.50-8.50 Lარი
14:00 ცელქი ბავშვები 8.50-9.50 ლარი
16:00 ცელქი ბავშვები 9.50-10.50 Lარი
17:45 ცელქი ბავშვები 10.50-11.50 Lარი
20:10 ცელქი ბავშვები 11.50-12.50 Lარი
22:00 ცელქი ბავშვები 11.50-12.50 Lარი

დარბაზი 3
12:00 ყინულის დედოფალი 3D (ქართულად) 7.50-8.50 Lარი
14:30 ღამე მუზეუმში 3 (ქართულად) 8.50-9.50 Lარი
16:45 მძევალი 3 9.50-10.50 ლარი
20:00 ღამე მუზეუმში 3 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:25 მძევალი 3 11.50-12.50 Lარი

დარბაზი 4
12:00 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:00 ჰაკერი 8.50-9.50 ლარი
17:00 ჰაკერი 9.50-10.50 ლარი
19:45 ჰაკერი 11.50-12.50 ლარი
22:30 მძევალი 3 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2 (ქართულად) 7.50-8,50 ლარი
14:15 ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2 (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:00 ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2 (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
19:45 მძევალი 3 11.50-12.50 ლარი
22:30 ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
03 თებერვალი
დარბაზი 1
12:00 პადინგტონის თავგადასავალი (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:15 პადინგტონის თავგადასავალი (ქართულად) 8.50-9.50 Lარი
17:45 პადინგტონის თავგადასავალი (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ჰაკერი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:15 ცელქი ბავშვები 7.50-8.50 Lარი
14:00 ცელქი ბავშვები 8.50-9.50 ლარი
16:00 ცელქი ბავშვები 9.50-10.50 Lარი
17:45 ცელქი ბავშვები 10.50-11.50 Lარი
20:10 ცელქი ბავშვები 11.50-12.50 Lარი
22:00 ცელქი ბავშვები 11.50-12.50 Lარი

დარბაზი 3
12:00 ყინულის დედოფალი 3D (ქართულად) 7.50-8.50 Lარი
14:30 ღამე მუზეუმში 3 (ქართულად) 8.50-9.50 Lარი
16:45 მძევალი 3 9.50-10.50 ლარი
20:00 ღამე მუზეუმში 3 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:25 მძევალი 3 11.50-12.50 Lარი

დარბაზი 4
12:00 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:00 ჰაკერი 8.50-9.50 ლარი
17:00 ჰაკერი 9.50-10.50 ლარი
19:45 ჰაკერი 11.50-12.50 ლარი
22:30 მძევალი 3 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2 (ქართულად) 7.50-8,50 ლარი
14:15 ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2 (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:00 ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2 (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
19:45 მძევალი 3 11.50-12.50 ლარი
22:30 ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
04 თებერვალი
დარბაზი 1
12:00 Pადინგტონის თავგადასავალი (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:15 Pადინგტონის თავგადასავალი (ქართულად) 8.50-9.50 Lარი
17:45 Pადინგტონის თავგადასავალი (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 Bრიყვი და უფრო ბრიყვი 2 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ჰაკერი 11.50-12.50 ლარი


დარბაზი 2
12:15 ცელქი ბავშვები 7.50-8.50 Lარი
14:00 ცელქი ბავშვები 8.50-9.50 ლარი
16:00 ცელქი ბავშვები 9.50-10.50 Lარი
17:45 ცელქი ბავშვები 10.50-11.50 Lარი
20:00 მე ვარ ბესო 11.50-12.50 Lარი
22:00 მე ვარ ბესო 11.50-12.50 Lარი

დარბაზი 3
12:00 ყინულის დედოფალი 3D (ქართულად) 7.50-8.50 Lარი
14:30 ღამე მუზეუმში 3 (ქართულად) 8.50-9.50 Lარი
16:45 მძევალი 3 9.50-10.50 ლარი
20:00 ღამე მუზეუმში 3 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:25 მძევალი 3 11.50-12.50 Lარი

დარბაზი 4
12:00 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:00 ჰაკერი 8.50-9.50 ლარი
17:00 ჰაკერი 9.50-10.50 ლარი
19:45 ჰაკერი 11.50-12.50 ლარი
22:30 მძევალი 3 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2 (ქართულად) 7.50-8,50 ლარი
14:15 ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2 (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:00 ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2 (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
19:45 მძევალი 3 11.50-12.50 ლარი
22:30 ბრიყვი და უფრო ბრიყვი 2 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
 
KA
 • ამინდის პროგნოზი მსოფლიო დრო ვალუტის კურსი მენიუ
  meteo.gov.ge

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

  სხვა ქვეყნები
  საქართველო
  თბილისი
  განმარტება
  ინფო სამყარო
  ორგანიზაციების
  ონლაინ-ცნობარი

  საჭირო ნომრები
  დღის აფიშა
  ვებ კატალოგი
  ბავშვთა სამყარო
  პროექტის შესახებ
  კონტაქტი
   
  ეროვნული ინტერნეტის განვითარების საზოგადოება © CODNA.GE