კინოთეატრი "რუსთაველი"
მის: რუსთაველის გამზ. 5
ტელ: 299 76 05; 293 22 53
ვებ-გვერდი
 
 
23 ივლისი
დარბაზი 1
13:00 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 7.50-8.50 ლარი
16:30 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 9.50-10.50 ლარი
19:30 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:00 ზღვარი 7.50-8.50 ლარი
14:00 ხუთი ნახვით შეყვარება 8.50-9.50 ლარი
16:00 ხუთი ნახვით შეყვარება 9.50-10.50 ლარი
18:00 ტაქსი 10.50-11.50 ლარი
20:15 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 7.50-8.50 ლარი
15:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 9.50-10.50 ლარი
19:45 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 მილიონი შესაძლებლობა მოკვდე დასავლეთში 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 მილიონი შესაძლებლობა მოკვდე დასავლეთში 7.50-8.50 ლარი
14:30 მილიონი შესაძლებლობა მოკვდე დასავლეთში 8.50-9,50 ლარი
17:15 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 22 jump street 11.50-12.50 ლარი
22:30 22 ჯუმპ სტრეეტ 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 7.50-8.50 ლარი
15:30 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 9.50-10.50 ლარი
19:00 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 11.50-12,50 ლარი
22:30 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 11.50-12,50 ლარი
24 ივლისი
დარბაზი 1
12:00 ჰერკულესი 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 ჰერკულესი 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 ჰერკულესი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:00 ზღვარი 7.50-8.50 ლარი
14:00 ხუთი ნახვით შეყვარება 8.50-9.50 ლარი
16:00 ხუთი ნახვით შეყვარება 9.50-10.50 ლარი
18:00 ტაქსი 10.50-11.50 ლარი
20:15 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 22 jump street 11.50-12.50 ლარი
22:30 22 jump street 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 7.50-8.50 ლარი
15:30 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 9.50-10,50 ლარი
19:00 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 9.50-10,50 ლარი
20:00 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12,50 ლარი
22:30 ჰერკულესი 3D 11.50-12,50 ლარი
25 ივლისი
დარბაზი 1
12:00 ჰერკულესი 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 ჰერკულესი 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 ჰერკულესი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:00 ზღვარი 7.50-8.50 ლარი
14:00 ხუთი ნახვით შეყვარება 8.50-9.50 ლარი
16:00 ხუთი ნახვით შეყვარება 9.50-10.50 ლარი
18:00 ტაქსი 10.50-11.50 ლარი
20:15 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 22 jump street 11.50-12.50 ლარი
22:30 22 jump street 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 7.50-8.50 ლარი
15:30 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 9.50-10,50 ლარი
19:00 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 9.50-10,50 ლარი
20:00 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12,50 ლარი
22:30 ჰერკულესი 3D 11.50-12,50 ლარი
26 ივლისი
დარბაზი 1
12:00 ჰერკულესი 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 ჰერკულესი 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 ჰერკულესი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:00 ზღვარი 7.50-8.50 ლარი
14:00 ხუთი ნახვით შეყვარება 8.50-9.50 ლარი
16:00 ხუთი ნახვით შეყვარება 9.50-10.50 ლარი
18:00 ტაქსი 10.50-11.50 ლარი
20:15 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 22 jump street 11.50-12.50 ლარი
22:30 22 jump street 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 7.50-8.50 ლარი
15:30 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 9.50-10,50 ლარი
19:00 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 9.50-10,50 ლარი
20:00 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12,50 ლარი
22:30 ჰერკულესი 3D 11.50-12,50 ლარი
27 ივლისი
დარბაზი 1
12:00 ჰერკულესი 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 ჰერკულესი 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 ჰერკულესი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:00 ზღვარი 7.50-8.50 ლარი
14:00 ხუთი ნახვით შეყვარება 8.50-9.50 ლარი
16:00 ხუთი ნახვით შეყვარება 9.50-10.50 ლარი
18:00 ტაქსი 10.50-11.50 ლარი
20:15 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 22 jump street 11.50-12.50 ლარი
22:30 22 jump street 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 7.50-8.50 ლარი
15:30 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 9.50-10,50 ლარი
19:00 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 9.50-10,50 ლარი
20:00 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12,50 ლარი
22:30 ჰერკულესი 3D 11.50-12,50 ლარი
28 ივლისი
დარბაზი 1
12:00 ჰერკულესი 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 ჰერკულესი 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 ჰერკულესი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:00 ზღვარი 7.50-8.50 ლარი
14:00 ხუთი ნახვით შეყვარება 8.50-9.50 ლარი
16:00 ხუთი ნახვით შეყვარება 9.50-10.50 ლარი
18:00 ტაქსი 10.50-11.50 ლარი
20:15 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 22 jump street 11.50-12.50 ლარი
22:30 22 jump street 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 7.50-8.50 ლარი
15:30 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 9.50-10,50 ლარი
19:00 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 9.50-10,50 ლარი
20:00 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12,50 ლარი
22:30 ჰერკულესი 3D 11.50-12,50 ლარი
29 ივლისი
დარბაზი 1
12:00 ჰერკულესი 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 ჰერკულესი 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 ჰერკულესი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:00 ზღვარი 7.50-8.50 ლარი
14:00 ხუთი ნახვით შეყვარება 8.50-9.50 ლარი
16:00 ხუთი ნახვით შეყვარება 9.50-10.50 ლარი
18:00 ტაქსი 10.50-11.50 ლარი
20:15 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 22 jump street 11.50-12.50 ლარი
22:30 22 jump street 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 7.50-8.50 ლარი
15:30 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 9.50-10,50 ლარი
19:00 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 9.50-10,50 ლარი
20:00 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12,50 ლარი
22:30 ჰერკულესი 3D 11.50-12,50 ლარი
30 ივლისი
დარბაზი 1
12:00 ჰერკულესი 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 ჰერკულესი 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 ჰერკულესი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:00 ზღვარი 7.50-8.50 ლარი
14:00 ხუთი ნახვით შეყვარება 8.50-9.50 ლარი
16:00 ხუთი ნახვით შეყვარება 9.50-10.50 ლარი
18:00 ტაქსი 10.50-11.50 ლარი
20:15 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 22 jump street 11.50-12.50 ლარი
22:30 22 jump street 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 7.50-8.50 ლარი
15:30 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 9.50-10,50 ლარი
19:00 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 ტრანსფორმერები: გადაშენების ხანა 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 9.50-10,50 ლარი
20:00 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12,50 ლარი
22:30 ჰერკულესი 3D 11.50-12,50 ლარი
 
 • ამინდის პროგნოზი მსოფლიო დრო ვალუტის კურსი მენიუ
  meteo.gov.ge

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

  სხვა ქვეყნები
  საქართველო
  თბილისი
  განმარტება
  ინფო სამყარო
  ბიზნეს მეგზური
  საჭირო ნომრები
  დღის აფიშა
  ვებ კატალოგი
  ბავშვთა სამყარო
  პროექტის შესახებ
  კონტაქტი
   
  სტუდია WEBGEORGIA - ს პროექტი © CODNA.GE