•  
   
  კინოთეატრი "რუსთაველი"
  მის: რუსთაველის გამზ. 5
  ტელ: 299 76 05; 293 22 53
  ვებ-გვერდი
   
   
  04 ივლისი
  დარბაზი 1
  12:00 თავდაყირა (ქართულად) 3D 7.50-8.50 ლარი
  14:30 თავდაყირა (ქართულად) 3D 8.50-9.50 Lარი
  17:20 თავდაყირა (ქართულად) 3D 9.50-10.50 ლარი
  19:40 ტერმინატორი: გენეზისი 3D 11.50-12.50 ლარი
  22:30 ტერმინატორი: გენეზისი 3D 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 2
  14:00 ცელქი ბავშვები 8.50-9.50 Lარი
  16:00 ყარასტანში დაკარგული 9.50-10.50 Lარი
  18:00 შემთხვევითი პაემნები 10.50-11.50 Lარი
  20:00 შემთხვევითი პაემნები 11.50-12.50 ლარი
  22:00 შემთხვევითი პაემნები 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 3
  11:55 იურული პერიოდის სამყარო 3D 7.50-8.50 Lარი
  14:40 პოლტერგეისტი 3D 8.50-9.50 Lარი
  17:00 სუპერ მაიკი XXL 9.50-10.50 ლარი
  19:35 იურული პერიოდის სამყარო 3D 11.50-12.50 ლარი
  22:20 პოლტერგეისტი 3D 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 4
  12:30 ტედი 2 (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
  15:50 ტედი 2 (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
  19:10 ტედი 2 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
  22:15 ტედი 2 (ქართულად) 11.50-12.50 Lარი

  დარბაზი 5
  11:45 ტერმინატორი: გენეზისი 3D 7.50-8,50 ლარი
  14:30 ტერმინატორი: გენეზისი 3D 8.50-9.50 ლარი
  17:15 ტერმინატორი: გენეზისი 3D 9.50-10.50 ლარი
  20:00 სუპერ მაიკი XXL 11.50-12.50 ლარი
  22:35 სუპერ მაიკი XXL 11.50-12.50 ლარი
  05 ივლისი
  დარბაზი 1
  12:00 თავდაყირა (ქართულად) 3D 7.50-8.50 ლარი
  14:30 თავდაყირა (ქართულად) 3D 8.50-9.50 Lარი
  17:20 თავდაყირა (ქართულად) 3D 9.50-10.50 ლარი
  19:40 ტერმინატორი: გენეზისი 3D 11.50-12.50 ლარი
  22:30 ტერმინატორი: გენეზისი 3D 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 2
  14:00 ცელქი ბავშვები 8.50-9.50 Lარი
  16:00 ყარასტანში დაკარგული 9.50-10.50 Lარი
  18:00 შემთხვევითი პაემნები 10.50-11.50 Lარი
  20:00 შემთხვევითი პაემნები 11.50-12.50 ლარი
  22:00 შემთხვევითი პაემნები 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 3
  11:55 იურული პერიოდის სამყარო 3D 7.50-8.50 Lარი
  14:40 პოლტერგეისტი 3D 8.50-9.50 Lარი
  17:00 სუპერ მაიკი XXL 9.50-10.50 ლარი
  19:35 იურული პერიოდის სამყარო 3D 11.50-12.50 ლარი
  22:20 პოლტერგეისტი 3D 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 4
  12:30 ტედი 2 (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
  15:50 ტედი 2 (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
  19:10 ტედი 2 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
  22:15 ტედი 2 (ქართულად) 11.50-12.50 Lარი

  დარბაზი 5
  11:45 ტერმინატორი: გენეზისი 3D 7.50-8,50 ლარი
  14:30 ტერმინატორი: გენეზისი 3D 8.50-9.50 ლარი
  17:15 ტერმინატორი: გენეზისი 3D 9.50-10.50 ლარი
  20:00 სუპერ მაიკი XXL 11.50-12.50 ლარი
  22:35 სუპერ მაიკი XXL 11.50-12.50 ლარი
  06 ივლისი
  დარბაზი 1
  12:00 თავდაყირა (ქართულად) 3D 7.50-8.50 ლარი
  14:30 თავდაყირა (ქართულად) 3D 8.50-9.50 Lარი
  17:20 თავდაყირა (ქართულად) 3D 9.50-10.50 ლარი
  19:40 ტერმინატორი: გენეზისი 3D 11.50-12.50 ლარი
  22:30 ტერმინატორი: გენეზისი 3D 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 2
  14:00 ცელქი ბავშვები 8.50-9.50 Lარი
  16:00 ყარასტანში დაკარგული 9.50-10.50 Lარი
  18:00 შემთხვევითი პაემნები 10.50-11.50 Lარი
  20:00 შემთხვევითი პაემნები 11.50-12.50 ლარი
  22:00 შემთხვევითი პაემნები 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 3
  11:55 იურული პერიოდის სამყარო 3D 7.50-8.50 Lარი
  14:40 პოლტერგეისტი 3D 8.50-9.50 Lარი
  17:00 სუპერ მაიკი XXL 9.50-10.50 ლარი
  19:35 იურული პერიოდის სამყარო 3D 11.50-12.50 ლარი
  22:20 პოლტერგეისტი 3D 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 4
  12:30 ტედი 2 (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
  15:50 ტედი 2 (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
  19:10 ტედი 2 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
  22:15 ტედი 2 (ქართულად) 11.50-12.50 Lარი

  დარბაზი 5
  11:45 ტერმინატორი: გენეზისი 3D 7.50-8,50 ლარი
  14:30 ტერმინატორი: გენეზისი 3D 8.50-9.50 ლარი
  17:15 ტერმინატორი: გენეზისი 3D 9.50-10.50 ლარი
  20:00 სუპერ მაიკი XXL 11.50-12.50 ლარი
  22:35 სუპერ მაიკი XXL 11.50-12.50 ლარი
  07 ივლისი
  დარბაზი 1
  12:00 თავდაყირა (ქართულად) 3D 7.50-8.50 ლარი
  14:30 თავდაყირა (ქართულად) 3D 8.50-9.50 Lარი
  17:20 თავდაყირა (ქართულად) 3D 9.50-10.50 ლარი
  19:40 ტერმინატორი: გენეზისი 3D 11.50-12.50 ლარი
  22:30 ტერმინატორი: გენეზისი 3D 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 2
  14:00 ცელქი ბავშვები 8.50-9.50 Lარი
  16:00 ყარასტანში დაკარგული 9.50-10.50 Lარი
  18:00 შემთხვევითი პაემნები 10.50-11.50 Lარი
  20:00 შემთხვევითი პაემნები 11.50-12.50 ლარი
  22:00 შემთხვევითი პაემნები 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 3
  11:55 იურული პერიოდის სამყარო 3D 7.50-8.50 Lარი
  14:40 პოლტერგეისტი 3D 8.50-9.50 Lარი
  17:00 სუპერ მაიკი XXL 9.50-10.50 ლარი
  19:35 იურული პერიოდის სამყარო 3D 11.50-12.50 ლარი
  22:20 პოლტერგეისტი 3D 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 4
  12:30 ტედი 2 (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
  15:50 ტედი 2 (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
  19:10 ტედი 2 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
  22:15 ტედი 2 (ქართულად) 11.50-12.50 Lარი

  დარბაზი 5
  11:45 ტერმინატორი: გენეზისი 3D 7.50-8,50 ლარი
  14:30 ტერმინატორი: გენეზისი 3D 8.50-9.50 ლარი
  17:15 ტერმინატორი: გენეზისი 3D 9.50-10.50 ლარი
  20:00 სუპერ მაიკი XXL 11.50-12.50 ლარი
  22:35 სუპერ მაიკი XXL 11.50-12.50 ლარი
  08 ივლისი
  დარბაზი 1
  12:00 თავდაყირა (ქართულად) 3D 7.50-8.50 ლარი
  14:30 თავდაყირა (ქართულად) 3D 8.50-9.50 Lარი
  17:20 თავდაყირა (ქართულად) 3D 9.50-10.50 ლარი
  19:40 ტერმინატორი: გენეზისი 3D 11.50-12.50 ლარი
  22:30 ტერმინატორი: გენეზისი 3D 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 2
  14:00 ცელქი ბავშვები 8.50-9.50 Lარი
  16:00 ყარასტანში დაკარგული 9.50-10.50 Lარი
  18:00 შემთხვევითი პაემნები 10.50-11.50 Lარი
  20:00 შემთხვევითი პაემნები 11.50-12.50 ლარი
  22:00 შემთხვევითი პაემნები 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 3
  11:55 იურული პერიოდის სამყარო 3D 7.50-8.50 Lარი
  14:40 პოლტერგეისტი 3D 8.50-9.50 Lარი
  17:00 სუპერ მაიკი XXL 9.50-10.50 ლარი
  19:35 იურული პერიოდის სამყარო 3D 11.50-12.50 ლარი
  22:20 პოლტერგეისტი 3D 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 4
  12:30 ტედი 2 (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
  15:50 ტედი 2 (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
  19:10 ტედი 2 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
  22:15 ტედი 2 (ქართულად) 11.50-12.50 Lარი

  დარბაზი 5
  11:45 ტერმინატორი: გენეზისი 3D 7.50-8,50 ლარი
  14:30 ტერმინატორი: გენეზისი 3D 8.50-9.50 ლარი
  17:15 ტერმინატორი: გენეზისი 3D 9.50-10.50 ლარი
  20:00 სუპერ მაიკი XXL 11.50-12.50 ლარი
  22:35 სუპერ მაიკი XXL 11.50-12.50 ლარი
   
  KA
 • ამინდის პროგნოზი მსოფლიო დრო ვალუტის კურსი მენიუ
  meteo.gov.ge

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

  სხვა ქვეყნები
  საქართველო
  თბილისი
  განმარტება
  ინფო სამყარო
  ორგანიზაციების
  ონლაინ-ცნობარი

  საჭირო ნომრები
  დღის აფიშა
  ვებ კატალოგი
  ბავშვთა სამყარო
  პროექტის შესახებ
  კონტაქტი
   
  ეროვნული ინტერნეტის განვითარების საზოგადოება © CODNA.GE