კინოთეატრი "რუსთაველი"
მის: რუსთაველის გამზ. 5
ტელ: 299 76 05; 293 22 53
ვებ-გვერდი
 
 
20 დეკემბერი
დარბაზი 1
12:00 ცელქი ბავშვები 7.50-8.50 ლარი
14:30 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:00 ცელქი ბავშვები 9.50-10.50 ლარი
19:30 ჰობიტი 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 ჰობიტი 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:00 მანდარინები 7.50-8.50 ლარი
16:00 ცელქი ბავშვები 9.50-10.50 ლარი
18:00 ცელქი ბავშვები 10.50-11.50 ლარი
20:10 ცელქი ბავშვები 11.50-12.50 ლარი
22:15 მანდარინები 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 ჰობიტი 3D 7.50-8.50 ლარი
15:00 ჰობიტი 3D 8.50-9.50 ლარი
18:00 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:15 ცელქი ბავშვები 11.50-12.50 ლარი
22:30 ინტერსტელარი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 აუტანელი ბოსები 2 (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:30 ცელქი ბავშვები 8.50-9.50 ლარი
17:00 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 აუტანელი ბოსები 2 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 შიმშილის თამაშები 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 7.50-8,50 ლარი
14:15 ცელქი ბავშვები 8.50-9.50 ლარი
17:15 ჰობიტი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:15 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 აუტანელი ბოსები 2 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
21 დეკემბერი
დარბაზი 1
12:00 ცელქი ბავშვები 7.50-8.50 ლარი
14:30 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:00 ცელქი ბავშვები 9.50-10.50 ლარი
19:30 ჰობიტი 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 ჰობიტი 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:00 მანდარინები 7.50-8.50 ლარი
14:00 ცელქი ბავშვები 8.50-9.50 ლარი
16:00 ცელქი ბავშვები 9.50-10.50 ლარი
18:00 ცელქი ბავშვები 10.50-11.50 ლარი
20:10 ცელქი ბავშვები 11.50-12.50 ლარი
22:15 მანდარინები 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 ჰობიტი 3D 7.50-8.50 ლარი
15:00 ჰობიტი 3D 8.50-9.50 ლარი
18:00 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:15 ცელქი ბავშვები 11.50-12.50 ლარი
22:30 ინტერსტელარი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 აუტანელი ბოსები 2 (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:30 ცელქი ბავშვები 8.50-9.50 ლარი
17:00 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 აუტანელი ბოსები 2 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 შიმშილის თამაშები 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 7.50-8,50 ლარი
14:15 ცელქი ბავშვები 8.50-9.50 ლარი
17:15 ჰობიტი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:15 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 აუტანელი ბოსები 2 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22 დეკემბერი
დარბაზი 1
12:00 ცელქი ბავშვები 7.50-8.50 ლარი
14:30 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:00 ცელქი ბავშვები 9.50-10.50 ლარი
19:30 ჰობიტი 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 ჰობიტი 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:00 მანდარინები 7.50-8.50 ლარი
14:00 ცელქი ბავშვები 8.50-9.50 ლარი
16:00 ცელქი ბავშვები 9.50-10.50 ლარი
18:00 ცელქი ბავშვები 10.50-11.50 ლარი
20:10 ცელქი ბავშვები 11.50-12.50 ლარი
22:15 მანდარინები 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 ჰობიტი 3D 7.50-8.50 ლარი
15:00 ჰობიტი 3D 8.50-9.50 ლარი
18:00 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:15 ცელქი ბავშვები 11.50-12.50 ლარი
22:30 ინტერსტელარი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 აუტანელი ბოსები 2 (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:30 ცელქი ბავშვები 8.50-9.50 ლარი
17:00 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 აუტანელი ბოსები 2 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 შიმშილის თამაშები 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 7.50-8,50 ლარი
14:15 ცელქი ბავშვები 8.50-9.50 ლარი
17:15 ჰობიტი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:15 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 აუტანელი ბოსები 2 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
23 დეკემბერი
დარბაზი 1
12:00 ცელქი ბავშვები 7.50-8.50 ლარი
14:30 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:00 ცელქი ბავშვები 9.50-10.50 ლარი
19:30 ჰობიტი 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 ჰობიტი 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:00 მანდარინები 7.50-8.50 ლარი
14:00 ცელქი ბავშვები 8.50-9.50 ლარი
16:00 ცელქი ბავშვები 9.50-10.50 ლარი
18:00 ცელქი ბავშვები 10.50-11.50 ლარი
20:10 ცელქი ბავშვები 11.50-12.50 ლარი
22:15 მანდარინები 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 ჰობიტი 3D 7.50-8.50 ლარი
15:00 ჰობიტი 3D 8.50-9.50 ლარი
18:00 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:15 ცელქი ბავშვები 11.50-12.50 ლარი
22:30 ინტერსტელარი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 აუტანელი ბოსები 2 (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:30 ცელქი ბავშვები 8.50-9.50 ლარი
17:00 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 აუტანელი ბოსები 2 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 შიმშილის თამაშები 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 7.50-8,50 ლარი
14:15 ცელქი ბავშვები 8.50-9.50 ლარი
17:15 ჰობიტი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:15 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 აუტანელი ბოსები 2 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
24 დეკემბერი
დარბაზი 1
12:00 ცელქი ბავშვები 7.50-8.50 ლარი
14:30 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:00 ცელქი ბავშვები 9.50-10.50 ლარი
19:30 ჰობიტი 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 ჰობიტი 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:00 მანდარინები 7.50-8.50 ლარი
14:00 ცელქი ბავშვები 8.50-9.50 ლარი
16:00 ცელქი ბავშვები 9.50-10.50 ლარი
18:00 ცელქი ბავშვები 10.50-11.50 ლარი
20:10 ცელქი ბავშვები 11.50-12.50 ლარი
22:15 მანდარინები 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 ჰობიტი 3D 7.50-8.50 ლარი
15:00 ჰობიტი 3D 8.50-9.50 ლარი
18:00 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:15 ცელქი ბავშვები 11.50-12.50 ლარი
22:30 ინტერსტელარი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 აუტანელი ბოსები 2 (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:30 ცელქი ბავშვები 8.50-9.50 ლარი
17:00 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 აუტანელი ბოსები 2 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 შიმშილის თამაშები 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 7.50-8,50 ლარი
14:15 ცელქი ბავშვები 8.50-9.50 ლარი
17:15 ჰობიტი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:15 მადაგასკარის პინგვინები 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 აუტანელი ბოსები 2 (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
 
KA
 • ამინდის პროგნოზი მსოფლიო დრო ვალუტის კურსი მენიუ
  meteo.gov.ge

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

  სხვა ქვეყნები
  საქართველო
  თბილისი
  განმარტება
  ინფო სამყარო
  ორგანიზაციების
  ონლაინ-ცნობარი

  საჭირო ნომრები
  დღის აფიშა
  ვებ კატალოგი
  ბავშვთა სამყარო
  პროექტის შესახებ
  კონტაქტი
   
  სტუდია "WEBGEORGIA"-ს პროექტი © CODNA.GE