კინოთეატრი "რუსთაველი"
მის: რუსთაველის გამზ. 5
ტელ: 299 76 05; 293 22 53
ვებ-გვერდი
 
 
23 ოქტომბერი
დარბაზი 1
12:30 ნაღმი (რუსულად) 7.50-8.50 ლარი
15:00 ნაღმი (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 ნაღმი (რუსულად) 10.50-11.50 ლარი
20:00 ნაღმი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ნაღმი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:00 სიმინდის კუნძული 7.50-8.50ლარი
14:00 სიმინდის კუნძული 8.50-9.50 ლარი
16:00 სიმინდის კუნძული 9.50-10.50 ლარი
18:00 სიმინდის კუნძული 10.50-11.50 ლარი
20:00 სიმინდის კუნძული 11.50-12.50 ლარი
22:15 სიმინდის კუნძული 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 ანაბელი 7.50-8.50ლარი
14:45 ანაბელი 8.50-9.50 ლარი
17:30 მონსტრების ოჯახი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 ანაბელი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ანაბელი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 დრაკულა 7.50-8,50 ლარი
14:15 დრაკულა 8.50-9.50 ლარი
16:15 გაუჩინარებული ქალი 9.50-10.50 ლარი
22:30 გაუჩინარებული ქალი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 მონსტრების ოჯახი 3D 7.50-8,50 ლარი
14:00 მონსტრების ოჯახი 3D 8.50-9.50 ლარი
16:00 დრაკულა 9.50-10.50 ლარი
18:00 დრაკულა 10.50-11.50 ლარი
20:00 დრაკულა 11.50-12.50 ლარი
22:30 დრაკულა 11.50-12.50 ლარი
24 ოქტომბერი
დარბაზი 1
12:30 ნაღმი (რუსულად) 7.50-8.50 ლარი
15:00 ნაღმი (რუსულად) 8.50-9.50ლარი
17:30 ნაღმი (რუსულად) 10.50-11.50 ლარი
20:00 ნაღმი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ნაღმი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:00 სიმინდის კუნძული 7.50-8.50 ლარი
14:00 სიმინდის კუნძული 8.50-9.50 ლარი
16:00 სიმინდის კუნძული 9.50-10.50 ლარი
18:00 სიმინდის კუნძული 10.50-11.50 ლარი
20:00 სიმინდის კუნძული 11.50-12.50 ლარი
22:15 სიმინდის კუნძული 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 ანაბელი 7.50-8.50 ლარი
14:45 ანაბელი 8.50-9.50 ლარი
17:30 მონსტრების ოჯახი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 ანაბელი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ანაბელი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 დრაკულა 7.50-8,50 ლარი
14:15 დრაკულა 8.50-9.50 ლარი
16:15 გაუჩინარებული ქალი 9.50-10.50 ლარი
19:30 გაუჩინარებული ქალი 11.50-12.50 ლარი
22:30 გაუჩინარებული ქალი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 მონსტრების ოჯახი 3D 7.50-8,50 ლარი
14:00 მონსტრების ოჯახი 3D 8.50-9.50 ლარი
16:00 დრაკულა 9.50-10.50 ლარი
18:00 დრაკულა 10.50-11.50 ლარი
20:00 დრაკულა 11.50-12.50 ლარი
22:30 დრაკულა 11.50-12.50 ლარი
25 ოქტომბერი
დარბაზი 1
12:30 ნაღმი (რუსულად) 7.50-8.50 ლარი
15:00 ნაღმი (რუსულად) 8.50-9.50ლარი
17:30 ნაღმი (რუსულად) 10.50-11.50 ლარი
20:00 ნაღმი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ნაღმი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:00 სიმინდის კუნძული 7.50-8.50 ლარი
14:00 სიმინდის კუნძული 8.50-9.50 ლარი
16:00 სიმინდის კუნძული 9.50-10.50 ლარი
18:00 სიმინდის კუნძული 10.50-11.50 ლარი
20:00 სიმინდის კუნძული 11.50-12.50 ლარი
22:15 სიმინდის კუნძული 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 ანაბელი 7.50-8.50 ლარი
14:45 ანაბელი 8.50-9.50 ლარი
17:30 მონსტრების ოჯახი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 ანაბელი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ანაბელი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 დრაკულა 7.50-8,50 ლარი
14:15 დრაკულა 8.50-9.50 ლარი
16:15 გაუჩინარებული ქალი 9.50-10.50 ლარი
19:30 გაუჩინარებული ქალი 11.50-12.50 ლარი
22:30 გაუჩინარებული ქალი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 მონსტრების ოჯახი 3D 7.50-8,50 ლარი
14:00 მონსტრების ოჯახი 3D 8.50-9.50 ლარი
16:00 დრაკულა 9.50-10.50 ლარი
18:00 დრაკულა 10.50-11.50 ლარი
20:00 დრაკულა 11.50-12.50 ლარი
22:30 დრაკულა 11.50-12.50 ლარი
26 ოქტომბერი
დარბაზი 1
12:30 ნაღმი (რუსულად) 7.50-8.50 ლარი
15:00 ნაღმი (რუსულად) 8.50-9.50ლარი
17:30 ნაღმი (რუსულად) 10.50-11.50 ლარი
20:00 ნაღმი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ნაღმი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:00 სიმინდის კუნძული 7.50-8.50 ლარი
14:00 სიმინდის კუნძული 8.50-9.50 ლარი
16:00 სიმინდის კუნძული 9.50-10.50 ლარი
18:00 სიმინდის კუნძული 10.50-11.50 ლარი
20:00 სიმინდის კუნძული 11.50-12.50 ლარი
22:15 სიმინდის კუნძული 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 ანაბელი 7.50-8.50 ლარი
14:45 ანაბელი 8.50-9.50 ლარი
17:30 მონსტრების ოჯახი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 ანაბელი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ანაბელი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 დრაკულა 7.50-8,50 ლარი
14:15 დრაკულა 8.50-9.50 ლარი
16:15 გაუჩინარებული ქალი 9.50-10.50 ლარი
19:30 გაუჩინარებული ქალი 11.50-12.50 ლარი
22:30 გაუჩინარებული ქალი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 მონსტრების ოჯახი 3D 7.50-8,50 ლარი
14:00 მონსტრების ოჯახი 3D 8.50-9.50 ლარი
16:00 დრაკულა 9.50-10.50 ლარი
18:00 დრაკულა 10.50-11.50 ლარი
20:00 დრაკულა 11.50-12.50 ლარი
22:30 დრაკულა 11.50-12.50 ლარი
27 ოქტომბერი
დარბაზი 1
12:30 ნაღმი (რუსულად) 7.50-8.50 ლარი
15:00 ნაღმი (რუსულად) 8.50-9.50ლარი
17:30 ნაღმი (რუსულად) 10.50-11.50 ლარი
20:00 ნაღმი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ნაღმი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:00 სიმინდის კუნძული 7.50-8.50 ლარი
14:00 სიმინდის კუნძული 8.50-9.50 ლარი
16:00 სიმინდის კუნძული 9.50-10.50 ლარი
18:00 სიმინდის კუნძული 10.50-11.50 ლარი
20:00 სიმინდის კუნძული 11.50-12.50 ლარი
22:15 სიმინდის კუნძული 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 ანაბელი 7.50-8.50 ლარი
14:45 ანაბელი 8.50-9.50 ლარი
17:30 მონსტრების ოჯახი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 ანაბელი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ანაბელი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 დრაკულა 7.50-8,50 ლარი
14:15 დრაკულა 8.50-9.50 ლარი
16:15 გაუჩინარებული ქალი 9.50-10.50 ლარი
19:30 გაუჩინარებული ქალი 11.50-12.50 ლარი
22:30 გაუჩინარებული ქალი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 მონსტრების ოჯახი 3D 7.50-8,50 ლარი
14:00 მონსტრების ოჯახი 3D 8.50-9.50 ლარი
16:00 დრაკულა 9.50-10.50 ლარი
18:00 დრაკულა 10.50-11.50 ლარი
20:00 დრაკულა 11.50-12.50 ლარი
22:30 დრაკულა 11.50-12.50 ლარი
28 ოქტომბერი
დარბაზი 1
12:30 ნაღმი (რუსულად) 7.50-8.50 ლარი
15:00 ნაღმი (რუსულად) 8.50-9.50ლარი
17:30 ნაღმი (რუსულად) 10.50-11.50 ლარი
20:00 ნაღმი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ნაღმი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:00 სიმინდის კუნძული 7.50-8.50 ლარი
14:00 სიმინდის კუნძული 8.50-9.50 ლარი
16:00 სიმინდის კუნძული 9.50-10.50 ლარი
18:00 სიმინდის კუნძული 10.50-11.50 ლარი
20:00 სიმინდის კუნძული 11.50-12.50 ლარი
22:15 სიმინდის კუნძული 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 ანაბელი 7.50-8.50 ლარი
14:45 ანაბელი 8.50-9.50 ლარი
17:30 მონსტრების ოჯახი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 ანაბელი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ანაბელი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 დრაკულა 7.50-8,50 ლარი
14:15 დრაკულა 8.50-9.50 ლარი
16:15 გაუჩინარებული ქალი 9.50-10.50 ლარი
19:30 გაუჩინარებული ქალი 11.50-12.50 ლარი
22:30 გაუჩინარებული ქალი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 მონსტრების ოჯახი 3D 7.50-8,50 ლარი
14:00 მონსტრების ოჯახი 3D 8.50-9.50 ლარი
16:00 დრაკულა 9.50-10.50 ლარი
18:00 დრაკულა 10.50-11.50 ლარი
20:00 დრაკულა 11.50-12.50 ლარი
22:30 დრაკულა 11.50-12.50 ლარი
29 ოქტომბერი
დარბაზი 1
12:30 ნაღმი (რუსულად) 7.50-8.50 ლარი
15:00 ნაღმი (რუსულად) 8.50-9.50ლარი
17:30 ნაღმი (რუსულად) 10.50-11.50 ლარი
20:00 ნაღმი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ნაღმი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:00 სიმინდის კუნძული 7.50-8.50 ლარი
14:00 სიმინდის კუნძული 8.50-9.50 ლარი
16:00 სიმინდის კუნძული 9.50-10.50 ლარი
18:00 სიმინდის კუნძული 10.50-11.50 ლარი
20:00 სიმინდის კუნძული 11.50-12.50 ლარი
22:15 სიმინდის კუნძული 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 ანაბელი 7.50-8.50 ლარი
14:45 ანაბელი 8.50-9.50 ლარი
17:30 მონსტრების ოჯახი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 ანაბელი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ანაბელი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 დრაკულა 7.50-8,50 ლარი
14:15 დრაკულა 8.50-9.50 ლარი
16:15 გაუჩინარებული ქალი 9.50-10.50 ლარი
19:30 გაუჩინარებული ქალი 11.50-12.50 ლარი
22:30 გაუჩინარებული ქალი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 მონსტრების ოჯახი 3D 7.50-8,50 ლარი
14:00 მონსტრების ოჯახი 3D 8.50-9.50 ლარი
16:00 დრაკულა 9.50-10.50 ლარი
18:00 დრაკულა 10.50-11.50 ლარი
20:00 დრაკულა 11.50-12.50 ლარი
22:30 დრაკულა 11.50-12.50 ლარი
 
KA
 • ამინდის პროგნოზი მსოფლიო დრო ვალუტის კურსი მენიუ
  meteo.gov.ge

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

  სხვა ქვეყნები
  საქართველო
  თბილისი
  განმარტება
  ინფო სამყარო
  ორგანიზაციების
  ონლაინ-ცნობარი

  საჭირო ნომრები
  დღის აფიშა
  ვებ კატალოგი
  ბავშვთა სამყარო
  პროექტის შესახებ
  კონტაქტი
   
  ეროვნული ინტერნეტის განვითარების საზოგადოება © CODNA.GE