კინოთეატრი "რუსთაველი"
მის: რუსთაველის გამზ. 5
ტელ: 299 76 05; 293 22 53
ვებ-გვერდი
 
 
01 ნოემბერი
დარბაზი 1
12:15 დიდი გმირი 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
15:00 დიდი გმირი 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 დიდი გმირი 3D (ქართულად) 10.50-11.50 ლარი
20:00 დიდი გმირი 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 დრაკულა 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:00 ნაღმი 7.50-8.50 ლარი
14:00 ნაღმი 8.50-9.50 ლარი
16:00 ნაღმი 9.50-10.50 ლარი
18:00 ნაღმი 10.50-11.50 ლარი
20:10 ნაღმი 11.50-12.50 ლარი
22:15 ნაღმი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 ანაბელი 7.50-8.50 ლარი
14:45 ანაბელი 8.50-9.50 ლარი
17:30 ანაბელი 9.50-10.50 ლარი
20:00 დრაკულა 11.50-12.50 ლარი
22:30 ანაბელი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 დრაკულა 7.50-8,50 ლარი
14:15 დრაკულა 8.50-9.50 ლარი
17:15 ნაღმი 9.50-10.50 ლარი
19:30 გაუჩინარებული ქალი 11.50-12.50 ლარი
22:30 გაუჩინარებული ქალი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 მონსტრების ოჯახი 3D 7.50-8,50 ლარი
14:00 მონსტრების ოჯახი 3D 8.50-9.50 ლარი
16:00 დრაკულა 9.50-10.50 ლარი
18:00 დრაკულა 10.50-11.50 ლარი
20:00 ნაღმი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ნაღმი 11.50-12.50 ლარი
02 ნოემბერი
დარბაზი 1
12:15 დიდი გმირი 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
15:00 დიდი გმირი 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 დიდი გმირი 3D (ქართულად) 10.50-11.50 ლარი
20:00 დიდი გმირი 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 დრაკულა 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:00 ნაღმი 7.50-8.50 ლარი
14:00 ნაღმი 8.50-9.50 ლარი
16:00 ნაღმი 9.50-10.50 ლარი
18:00 ნაღმი 10.50-11.50 ლარი
20:10 ნაღმი 11.50-12.50 ლარი
22:15 ნაღმი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 ანაბელი 7.50-8.50 ლარი
14:45 ანაბელი 8.50-9.50 ლარი
17:30 ანაბელი 9.50-10.50 ლარი
20:00 დრაკულა 11.50-12.50 ლარი
22:30 ანაბელი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 დრაკულა 7.50-8,50 ლარი
14:15 დრაკულა 8.50-9.50 ლარი
17:15 ნაღმი 9.50-10.50 ლარი
19:30 გაუჩინარებული ქალი 11.50-12.50 ლარი
22:30 გაუჩინარებული ქალი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 მონსტრების ოჯახი 3D 7.50-8,50 ლარი
14:00 მონსტრების ოჯახი 3D 8.50-9.50 ლარი
16:00 დრაკულა 9.50-10.50 ლარი
18:00 დრაკულა 10.50-11.50 ლარი
20:00 ნაღმი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ნაღმი 11.50-12.50 ლარი
03 ნოემბერი
დარბაზი 1
12:15 დიდი გმირი 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
15:00 დიდი გმირი 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 დიდი გმირი 3D (ქართულად) 10.50-11.50 ლარი
20:00 დიდი გმირი 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 დრაკულა 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:00 ნაღმი 7.50-8.50 ლარი
14:00 ნაღმი 8.50-9.50 ლარი
16:00 ნაღმი 9.50-10.50 ლარი
18:00 ნაღმი 10.50-11.50 ლარი
20:10 ნაღმი 11.50-12.50 ლარი
22:15 ნაღმი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 ანაბელი 7.50-8.50 ლარი
14:45 ანაბელი 8.50-9.50 ლარი
17:30 ანაბელი 9.50-10.50 ლარი
20:00 დრაკულა 11.50-12.50 ლარი
22:30 ანაბელი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 დრაკულა 7.50-8,50 ლარი
14:15 დრაკულა 8.50-9.50 ლარი
17:15 ნაღმი 9.50-10.50 ლარი
19:30 გაუჩინარებული ქალი 11.50-12.50 ლარი
22:30 გაუჩინარებული ქალი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 მონსტრების ოჯახი 3D 7.50-8,50 ლარი
14:00 მონსტრების ოჯახი 3D 8.50-9.50 ლარი
16:00 დრაკულა 9.50-10.50 ლარი
18:00 დრაკულა 10.50-11.50 ლარი
20:00 ნაღმი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ნაღმი 11.50-12.50 ლარი
04 ნოემბერი
დარბაზი 1
12:15 დიდი გმირი 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
15:00 დიდი გმირი 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 დიდი გმირი 3D (ქართულად) 10.50-11.50 ლარი
20:00 დიდი გმირი 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 დრაკულა 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:00 ნაღმი 7.50-8.50 ლარი
14:00 ნაღმი 8.50-9.50 ლარი
16:00 ნაღმი 9.50-10.50 ლარი
18:00 ნაღმი 10.50-11.50 ლარი
20:10 ნაღმი 11.50-12.50 ლარი
22:15 ნაღმი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 ანაბელი 7.50-8.50 ლარი
14:45 ანაბელი 8.50-9.50 ლარი
17:30 ანაბელი 9.50-10.50 ლარი
20:00 დრაკულა 11.50-12.50 ლარი
22:30 ანაბელი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 დრაკულა 7.50-8,50 ლარი
14:15 დრაკულა 8.50-9.50 ლარი
17:15 ნაღმი 9.50-10.50 ლარი
19:30 გაუჩინარებული ქალი 11.50-12.50 ლარი
22:30 გაუჩინარებული ქალი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 მონსტრების ოჯახი 3D 7.50-8,50 ლარი
14:00 მონსტრების ოჯახი 3D 8.50-9.50 ლარი
16:00 დრაკულა 9.50-10.50 ლარი
18:00 დრაკულა 10.50-11.50 ლარი
20:00 ნაღმი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ნაღმი 11.50-12.50 ლარი
05 ნოემბერი
დარბაზი 1
12:15 დიდი გმირი 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
15:00 დიდი გმირი 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 დიდი გმირი 3D (ქართულად) 10.50-11.50 ლარი
20:00 დიდი გმირი 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 დრაკულა 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:00 ნაღმი 7.50-8.50 ლარი
14:00 ნაღმი 8.50-9.50 ლარი
16:00 ნაღმი 9.50-10.50 ლარი
18:00 ნაღმი 10.50-11.50 ლარი
20:10 ნაღმი 11.50-12.50 ლარი
22:15 ნაღმი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 ანაბელი 7.50-8.50 ლარი
14:45 ანაბელი 8.50-9.50 ლარი
17:30 ანაბელი 9.50-10.50 ლარი
20:00 დრაკულა 11.50-12.50 ლარი
22:30 ანაბელი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 დრაკულა 7.50-8,50 ლარი
14:15 დრაკულა 8.50-9.50 ლარი
17:15 ნაღმი 9.50-10.50 ლარი
19:30 გაუჩინარებული ქალი 11.50-12.50 ლარი
22:30 გაუჩინარებული ქალი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 მონსტრების ოჯახი 3D 7.50-8,50 ლარი
14:00 მონსტრების ოჯახი 3D 8.50-9.50 ლარი
16:00 დრაკულა 9.50-10.50 ლარი
18:00 დრაკულა 10.50-11.50 ლარი
20:00 ნაღმი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ნაღმი 11.50-12.50 ლარი
 
KA
 • ამინდის პროგნოზი მსოფლიო დრო ვალუტის კურსი მენიუ
  meteo.gov.ge

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

  სხვა ქვეყნები
  საქართველო
  თბილისი
  განმარტება
  ინფო სამყარო
  ორგანიზაციების
  ონლაინ-ცნობარი

  საჭირო ნომრები
  დღის აფიშა
  ვებ კატალოგი
  ბავშვთა სამყარო
  პროექტის შესახებ
  კონტაქტი
   
  ეროვნული ინტერნეტის განვითარების საზოგადოება © CODNA.GE