•  
   
  კინოთეატრი "რუსთაველი"
  მის: რუსთაველის გამზ. 5
  ტელ: 299 76 05; 293 22 53
  ვებ-გვერდი
   
   
  05 სექტემბერი
  დარბაზი 1
  12:15 არდადეგები (რუსულად) 7.50-8.50 ლარი
  14:45 არდადეგები (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
  17:15 არდადეგები (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
  20:00 არდადეგები (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
  22:30 არდადეგები (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 2
  20:00 ოცნებების სასაფლაო 11.50-12.50 ლარი
  22:10 ოცნებების სასაფლაო 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 3
  12:30 თავდაყირა (ქართულად) 3D 7.50-8.50 ლარი
  14:50 თავდაყირა (ქართულად) 3D 8.50-9.50 ლარი
  17:10 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
  19:45 შეუსრულებელი მისია (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
  22:40 შეუსრულებელი მისია (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 4
  12:00 პიქსელები 3D (რუსულად) 7.50-8.50 ლარი
  14:30 ქაღალდის ქალაქები (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
  17:00 ანთ-მენი (რუსულად) 3D 9.50-10.50 ლარი
  19:50 მინიონები 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
  22:10 ვატიკანის ჩანაწერები (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 5
  12:40 მინიონები 3D (ქართულად) 7.50-8,50 ლარი
  15:10 მინიონები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
  17:30 მინიონები 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
  19:55 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
  22:30 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
  06 სექტემბერი
  დარბაზი 1
  12:15 არდადეგები (რუსულად) 7.50-8.50 ლარი
  14:45 არდადეგები (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
  17:15 არდადეგები (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
  20:00 არდადეგები (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
  22:30 არდადეგები (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 2
  20:00 ოცნებების სასაფლაო 11.50-12.50 ლარი
  22:10 ოცნებების სასაფლაო 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 3
  12:30 თავდაყირა (ქართულად) 3D 7.50-8.50 ლარი
  14:50 თავდაყირა (ქართულად) 3D 8.50-9.50 ლარი
  17:10 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
  19:45 შეუსრულებელი მისია (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
  22:40 შეუსრულებელი მისია (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 4
  12:00 პიქსელები 3D (რუსულად) 7.50-8.50 ლარი
  14:30 ქაღალდის ქალაქები (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
  17:00 ანთ-მენი (რუსულად) 3D 9.50-10.50 ლარი
  19:50 მინიონები 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
  22:10 ვატიკანის ჩანაწერები (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 5
  12:40 მინიონები 3D (ქართულად) 7.50-8,50 ლარი
  15:10 მინიონები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
  17:30 მინიონები 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
  19:55 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
  22:30 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
  07 სექტემბერი
  დარბაზი 1
  12:15 არდადეგები (რუსულად) 7.50-8.50 ლარი
  14:45 არდადეგები (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
  17:15 არდადეგები (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
  20:00 არდადეგები (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
  22:30 არდადეგები (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 2
  20:00 ოცნებების სასაფლაო 11.50-12.50 ლარი
  22:10 ოცნებების სასაფლაო 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 3
  12:30 თავდაყირა (ქართულად) 3D 7.50-8.50 ლარი
  14:50 თავდაყირა (ქართულად) 3D 8.50-9.50 ლარი
  17:10 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
  19:45 შეუსრულებელი მისია (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
  22:40 შეუსრულებელი მისია (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 4
  12:00 პიქსელები 3D (რუსულად) 7.50-8.50 ლარი
  14:30 ქაღალდის ქალაქები (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
  17:00 ანთ-მენი (რუსულად) 3D 9.50-10.50 ლარი
  19:50 მინიონები 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
  22:10 ვატიკანის ჩანაწერები (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 5
  12:40 მინიონები 3D (ქართულად) 7.50-8,50 ლარი
  15:10 მინიონები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
  17:30 მინიონები 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
  19:55 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
  22:30 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
  08 სექტემბერი
  დარბაზი 1
  12:15 არდადეგები (რუსულად) 7.50-8.50 ლარი
  14:45 არდადეგები (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
  17:15 არდადეგები (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
  20:00 არდადეგები (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
  22:30 არდადეგები (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 2
  20:00 ოცნებების სასაფლაო 11.50-12.50 ლარი
  22:10 ოცნებების სასაფლაო 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 3
  12:30 თავდაყირა (ქართულად) 3D 7.50-8.50 ლარი
  14:50 თავდაყირა (ქართულად) 3D 8.50-9.50 ლარი
  17:10 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
  19:45 შეუსრულებელი მისია (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
  22:40 შეუსრულებელი მისია (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 4
  12:00 პიქსელები 3D (რუსულად) 7.50-8.50 ლარი
  14:30 ქაღალდის ქალაქები (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
  17:00 ანთ-მენი (რუსულად) 3D 9.50-10.50 ლარი
  19:50 მინიონები 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
  22:10 ვატიკანის ჩანაწერები (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 5
  12:40 მინიონები 3D (ქართულად) 7.50-8,50 ლარი
  15:10 მინიონები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
  17:30 მინიონები 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
  19:55 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
  22:30 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
  09 სექტემბერი
  დარბაზი 1
  12:15 არდადეგები (რუსულად) 7.50-8.50 ლარი
  14:45 არდადეგები (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
  17:15 არდადეგები (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
  20:00 არდადეგები (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
  22:30 არდადეგები (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 2
  20:00 ოცნებების სასაფლაო 11.50-12.50 ლარი
  22:10 ოცნებების სასაფლაო 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 3
  12:30 თავდაყირა (ქართულად) 3D 7.50-8.50 ლარი
  14:50 თავდაყირა (ქართულად) 3D 8.50-9.50 ლარი
  17:10 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
  19:45 შეუსრულებელი მისია (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
  22:40 შეუსრულებელი მისია (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 4
  12:00 პიქსელები 3D (რუსულად) 7.50-8.50 ლარი
  14:30 ქაღალდის ქალაქები (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
  17:00 ანთ-მენი (რუსულად) 3D 9.50-10.50 ლარი
  19:50 მინიონები 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
  22:10 ვატიკანის ჩანაწერები (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი

  დარბაზი 5
  12:40 მინიონები 3D (ქართულად) 7.50-8,50 ლარი
  15:10 მინიონები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
  17:30 მინიონები 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
  19:55 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
  22:30 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
   
  KA
 • ამინდის პროგნოზი მსოფლიო დრო ვალუტის კურსი მენიუ
  meteo.gov.ge

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

  სხვა ქვეყნები
  საქართველო
  თბილისი
  განმარტება
  ინფო სამყარო
  ორგანიზაციების
  ონლაინ-ცნობარი

  საჭირო ნომრები
  დღის აფიშა
  ვებ კატალოგი
  ბავშვთა სამყარო
  პროექტის შესახებ
  კონტაქტი
   
  2007-2015 Studio Webgeorgia © CODNA.GE