კინოთეატრი "რუსთაველი"
მის: რუსთაველის გამზ. 5
ტელ: 299 76 05; 293 22 53
ვებ-გვერდი
 
 
02 სექტემბერი
დარბაზი 1
12:00 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:15 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:20 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 შეუჩერებელნი 3 11.50-12.50 ლარი
22:30 შეუჩერებელნი 3 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 კუ ნინძები 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 კუ ნინძები 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 კუ ნინძები 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 კუ ნინძები 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 ქარიშხალი 7.50-8,50 ლარი
14:30 ქარიშხალი 8.50-9.50 ლარი
17:15 ვიდეო დიდებისთვის 9.50-10.50 ლარი
20:00 ქარიშხალი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ვიდეო დიდებისთვის 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 შეუჩერებელნი 3 7.50-8,50 ლარი
14:30 შეუჩერებელნი 3 8.50-9.50 ლარი
17:30 შეუჩერებელნი 3 9.50-10.50 ლარი
20:00 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ქარიშხალი 11.50-12.50 ლარი
03 სექტემბერი
დარბაზი 1
12:00 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:15 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:20 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 შეუჩერებელნი 3 11.50-12.50 ლარი
22:30 შეუჩერებელნი 3 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 კუ ნინძები 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 კუ ნინძები 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 კუ ნინძები 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 კუ ნინძები 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 ქარიშხალი 7.50-8,50 ლარი
14:30 ქარიშხალი 8.50-9.50 ლარი
17:15 ვიდეო დიდებისთვის 9.50-10.50 ლარი
20:00 ქარიშხალი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ვიდეო დიდებისთვის 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 შეუჩერებელნი 3 7.50-8,50 ლარი
14:30 შეუჩერებელნი 3 8.50-9.50 ლარი
17:30 შეუჩერებელნი 3 9.50-10.50 ლარი
20:00 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ქარიშხალი 11.50-12.50 ლარი
04 სექტემბერი
დარბაზი 1
12:10 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:30 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:20 ცოდვების ქალაქი 2 3D 9.50-10.50 ლარი
20:10 ცოდვების ქალაქი 2 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 ცოდვების ქალაქი 2 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 კუ ნინძები 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 კუ ნინძები 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 კუ ნინძები 3D 9.50-10.50 ლარი
19:45 კუ ნინძები 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 ვიდეო დიდებისთვის 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:10 შეუჩერებელნი 3 7.50-8,50 ლარი
14:30 ქარიშხალი 8.50-9.50 ლარი
17:15 შეუჩერებელნი 3 9.50-10.50 ლარი
20:00 ქარიშხალი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ქარიშხალი 11.50-12.50 ლარი\

დარბაზი 5
12:00 ცოდვების ქალაქი 2 3D 7.50-8,50 ლარი
14:30 ცოდვების ქალაქი 2 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:05 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 შეუჩერებელნი 3 11.50-12.50 ლარი
05 სექტემბერი
დარბაზი 1
12:10 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:30 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:20 ცოდვების ქალაქი 2 3D 9.50-10.50 ლარი
20:10 ცოდვების ქალაქი 2 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 ცოდვების ქალაქი 2 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 კუ ნინძები 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 კუ ნინძები 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 კუ ნინძები 3D 9.50-10.50 ლარი
19:45 კუ ნინძები 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 ვიდეო დიდებისთვის 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:10 შეუჩერებელნი 3 7.50-8,50 ლარი
14:30 ქარიშხალი 8.50-9.50 ლარი
17:15 შეუჩერებელნი 3 9.50-10.50 ლარი
20:00 ქარიშხალი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ქარიშხალი 11.50-12.50 ლარი\

დარბაზი 5
12:00 ცოდვების ქალაქი 2 3D 7.50-8,50 ლარი
14:30 ცოდვების ქალაქი 2 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:05 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 შეუჩერებელნი 3 11.50-12.50 ლარი
06 სექტემბერი
დარბაზი 1
12:10 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:30 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:20 ცოდვების ქალაქი 2 3D 9.50-10.50 ლარი
20:10 ცოდვების ქალაქი 2 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 ცოდვების ქალაქი 2 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 კუ ნინძები 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 კუ ნინძები 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 კუ ნინძები 3D 9.50-10.50 ლარი
19:45 კუ ნინძები 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 ვიდეო დიდებისთვის 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:10 შეუჩერებელნი 3 7.50-8,50 ლარი
14:30 ქარიშხალი 8.50-9.50 ლარი
17:15 შეუჩერებელნი 3 9.50-10.50 ლარი
20:00 ქარიშხალი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ქარიშხალი 11.50-12.50 ლარი\

დარბაზი 5
12:00 ცოდვების ქალაქი 2 3D 7.50-8,50 ლარი
14:30 ცოდვების ქალაქი 2 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:05 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 შეუჩერებელნი 3 11.50-12.50 ლარი
07 სექტემბერი
დარბაზი 1
12:10 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:30 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:20 ცოდვების ქალაქი 2 3D 9.50-10.50 ლარი
20:10 ცოდვების ქალაქი 2 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 ცოდვების ქალაქი 2 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 კუ ნინძები 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 კუ ნინძები 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 კუ ნინძები 3D 9.50-10.50 ლარი
19:45 კუ ნინძები 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 ვიდეო დიდებისთვის 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:10 შეუჩერებელნი 3 7.50-8,50 ლარი
14:30 ქარიშხალი 8.50-9.50 ლარი
17:15 შეუჩერებელნი 3 9.50-10.50 ლარი
20:00 ქარიშხალი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ქარიშხალი 11.50-12.50 ლარი\

დარბაზი 5
12:00 ცოდვების ქალაქი 2 3D 7.50-8,50 ლარი
14:30 ცოდვების ქალაქი 2 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:05 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 შეუჩერებელნი 3 11.50-12.50 ლარი
08 სექტემბერი
დარბაზი 1
12:10 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:30 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:20 ცოდვების ქალაქი 2 3D 9.50-10.50 ლარი
20:10 ცოდვების ქალაქი 2 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 ცოდვების ქალაქი 2 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 კუ ნინძები 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 კუ ნინძები 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 კუ ნინძები 3D 9.50-10.50 ლარი
19:45 კუ ნინძები 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 ვიდეო დიდებისთვის 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:10 შეუჩერებელნი 3 7.50-8,50 ლარი
14:30 ქარიშხალი 8.50-9.50 ლარი
17:15 შეუჩერებელნი 3 9.50-10.50 ლარი
20:00 ქარიშხალი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ქარიშხალი 11.50-12.50 ლარი\

დარბაზი 5
12:00 ცოდვების ქალაქი 2 3D 7.50-8,50 ლარი
14:30 ცოდვების ქალაქი 2 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:05 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 შეუჩერებელნი 3 11.50-12.50 ლარი
09 სექტემბერი
დარბაზი 1
12:10 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:30 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:20 ცოდვების ქალაქი 2 3D 9.50-10.50 ლარი
20:10 ცოდვების ქალაქი 2 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 ცოდვების ქალაქი 2 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 კუ ნინძები 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 კუ ნინძები 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 კუ ნინძები 3D 9.50-10.50 ლარი
19:45 კუ ნინძები 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 ვიდეო დიდებისთვის 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:10 შეუჩერებელნი 3 7.50-8,50 ლარი
14:30 ქარიშხალი 8.50-9.50 ლარი
17:15 შეუჩერებელნი 3 9.50-10.50 ლარი
20:00 ქარიშხალი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ქარიშხალი 11.50-12.50 ლარი\

დარბაზი 5
12:00 ცოდვების ქალაქი 2 3D 7.50-8,50 ლარი
14:30 ცოდვების ქალაქი 2 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:05 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 შეუჩერებელნი 3 11.50-12.50 ლარი
10 სექტემბერი
დარბაზი 1
12:10 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:30 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:20 ცოდვების ქალაქი 2 3D 9.50-10.50 ლარი
20:10 ცოდვების ქალაქი 2 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 ცოდვების ქალაქი 2 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 კუ ნინძები 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 კუ ნინძები 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 კუ ნინძები 3D 9.50-10.50 ლარი
19:45 კუ ნინძები 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 ვიდეო დიდებისთვის 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:10 შეუჩერებელნი 3 7.50-8,50 ლარი
14:30 ქარიშხალი 8.50-9.50 ლარი
17:15 შეუჩერებელნი 3 9.50-10.50 ლარი
20:00 ქარიშხალი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ქარიშხალი 11.50-12.50 ლარი\

დარბაზი 5
12:00 ცოდვების ქალაქი 2 3D 7.50-8,50 ლარი
14:30 ცოდვების ქალაქი 2 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:05 თვითმფრინავები 2 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 შეუჩერებელნი 3 11.50-12.50 ლარი
 
 • ამინდის პროგნოზი მსოფლიო დრო ვალუტის კურსი მენიუ
  meteo.gov.ge

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

  სხვა ქვეყნები
  საქართველო
  თბილისი
  განმარტება
  ინფო სამყარო
  ბიზნეს მეგზური
  საჭირო ნომრები
  დღის აფიშა
  ვებ კატალოგი
  ბავშვთა სამყარო
  პროექტის შესახებ
  კონტაქტი
   
  ეროვნული ინტერნეტის განვითარების საზოგადოება © CODNA.GE