კინოთეატრი "რუსთაველი"
მის: რუსთაველის გამზ. 5
ტელ: 299 76 05; 293 22 53
ვებ-გვერდი
 
 
27 მარტი
დარბაზი 1
12:00 სახლი 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:25 სახლი 3D (ქართულად) 8.50-9.50 Lარი
17:15 სახლი 3D (ქართულად) 9.50-10.50 Lარი
19:45 მეამბოხე 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 დროის მანქანა ჯაკუზში 2 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:15 ცელქი ბავშვები 7.50-8.50 Lარი
14:00 3+3 8.50-9.50 ლარი
16:00 3+3 9.50-10.50 Lარი
18:00 3+3 10.50-11.50 Lარი
20:00 3+3 11.50-12.50 Lარი
22:00 3+3 11.50-12.50 Lარი

დარბაზი 3
12:05 სპანჯბობი 3D (ქართულად) 7.50-8.50 Lარი
14:30 დროის მანქანა ჯაკუზში 2 8.50-9.50 Lარი
17:05 დროის მანქანა ჯაკუზში 2 9.50-10.50 ლარი
19:50 სახლი 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ფოკუსი 11.50-12.50 Lარი

დარბაზი 4
12:00 დროის მანქანა ჯაკუზში 2 7.50-8.50 ლარი
14:30 მეამბოხე 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 მეამბოხე 3D 9.50-10.50 ლარი
20:05 კონკია (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ერთხელ ბერლინში (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 კონკია (ქართულად) 7.50-8,50 ლარი
14:30 კონკია (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:00 კონკია (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
19:55 დროის მანქანა ჯაკუზში 2 11.50-12.50 ლარი
22:25 მეამბოხე 3D 11.50-12.50 ლარი
28 მარტი
დარბაზი 1
12:00 სახლი 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:25 სახლი 3D (ქართულად) 8.50-9.50 Lარი
17:15 სახლი 3D (ქართულად) 9.50-10.50 Lარი
19:45 მეამბოხე 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 დროის მანქანა ჯაკუზში 2 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:15 ცელქი ბავშვები 7.50-8.50 Lარი
14:00 3+3 8.50-9.50 ლარი
16:00 3+3 9.50-10.50 Lარი
18:00 3+3 10.50-11.50 Lარი
20:00 3+3 11.50-12.50 Lარი
22:00 3+3 11.50-12.50 Lარი

დარბაზი 3
12:05 სპანჯბობი 3D (ქართულად) 7.50-8.50 Lარი
14:30 სპანჯბობი 3D (ქართულად) 8.50-9.50 Lარი
17:05 დროის მანქანა ჯაკუზში 2 9.50-10.50 ლარი
19:50 სახლი 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ფოკუსი 11.50-12.50 Lარი

დარბაზი 4
12:00 კონკია (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:30 მეამბოხე 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 მეამბოხე 3D 9.50-10.50 ლარი
20:05 კონკია (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ერთხელ ბერლინში (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 კონკია (ქართულად) 7.50-8,50 ლარი
14:30 კონკია (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:00 კონკია (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
19:55 დროის მანქანა ჯაკუზში 2 11.50-12.50 ლარი
22:25 მეამბოხე 3D 11.50-12.50 ლარი
29 მარტი
დარბაზი 1
12:00 სახლი 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:25 სახლი 3D (ქართულად) 8.50-9.50 Lარი
17:15 სახლი 3D (ქართულად) 9.50-10.50 Lარი
19:45 მეამბოხე 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 დროის მანქანა ჯაკუზში 2 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:15 ცელქი ბავშვები 7.50-8.50 Lარი
14:00 3+3 8.50-9.50 ლარი
16:00 3+3 9.50-10.50 Lარი
18:00 3+3 10.50-11.50 Lარი
20:00 3+3 11.50-12.50 Lარი
22:00 3+3 11.50-12.50 Lარი

დარბაზი 3
12:05 სპანჯბობი 3D (ქართულად) 7.50-8.50 Lარი
14:30 სპანჯბობი 3D (ქართულად) 8.50-9.50 Lარი
17:05 დროის მანქანა ჯაკუზში 2 9.50-10.50 ლარი
19:50 სახლი 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ფოკუსი 11.50-12.50 Lარი

დარბაზი 4
12:00 კონკია (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:30 მეამბოხე 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 მეამბოხე 3D 9.50-10.50 ლარი
20:05 კონკია (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ერთხელ ბერლინში (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 კონკია (ქართულად) 7.50-8,50 ლარი
14:30 კონკია (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:00 კონკია (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
19:55 დროის მანქანა ჯაკუზში 2 11.50-12.50 ლარი
22:25 მეამბოხე 3D 11.50-12.50 ლარი
30 მარტი
დარბაზი 1
12:00 სახლი 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:25 სახლი 3D (ქართულად) 8.50-9.50 Lარი
17:15 სახლი 3D (ქართულად) 9.50-10.50 Lარი
19:45 მეამბოხე 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 დროის მანქანა ჯაკუზში 2 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:15 ცელქი ბავშვები 7.50-8.50 Lარი
14:00 3+3 8.50-9.50 ლარი
16:00 3+3 9.50-10.50 Lარი
18:00 3+3 10.50-11.50 Lარი
20:00 3+3 11.50-12.50 Lარი
22:00 3+3 11.50-12.50 Lარი

დარბაზი 3
12:05 სპანჯბობი 3D (ქართულად) 7.50-8.50 Lარი
14:30 დროის მანქანა ჯაკუზში 2 8.50-9.50 Lარი
17:05 დროის მანქანა ჯაკუზში 2 9.50-10.50 ლარი
19:50 სახლი 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ფოკუსი 11.50-12.50 Lარი

დარბაზი 4
12:00 დროის მანქანა ჯაკუზში 2 7.50-8.50 ლარი
14:30 მეამბოხე 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 მეამბოხე 3D 9.50-10.50 ლარი
20:05 კონკია (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ერთხელ ბერლინში (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 კონკია (ქართულად) 7.50-8,50 ლარი
14:30 კონკია (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:00 კონკია (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
19:55 დროის მანქანა ჯაკუზში 2 11.50-12.50 ლარი
22:25 მეამბოხე 3D 11.50-12.50 ლარი
31 მარტი
დარბაზი 1
12:00 სახლი 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:25 სახლი 3D (ქართულად) 8.50-9.50 Lარი
17:15 სახლი 3D (ქართულად) 9.50-10.50 Lარი
19:45 მეამბოხე 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 დროის მანქანა ჯაკუზში 2 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:15 ცელქი ბავშვები 7.50-8.50 Lარი
14:00 3+3 8.50-9.50 ლარი
16:00 3+3 9.50-10.50 Lარი
18:00 3+3 10.50-11.50 Lარი
20:00 3+3 11.50-12.50 Lარი
22:00 3+3 11.50-12.50 Lარი

დარბაზი 3
12:05 სპანჯბობი 3D (ქართულად) 7.50-8.50 Lარი
14:30 დროის მანქანა ჯაკუზში 2 8.50-9.50 Lარი
17:05 დროის მანქანა ჯაკუზში 2 9.50-10.50 ლარი
19:50 სახლი 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ფოკუსი 11.50-12.50 Lარი

დარბაზი 4
12:00 დროის მანქანა ჯაკუზში 2 7.50-8.50 ლარი
14:30 მეამბოხე 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 მეამბოხე 3D 9.50-10.50 ლარი
20:05 კონკია (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ერთხელ ბერლინში (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 კონკია (ქართულად) 7.50-8,50 ლარი
14:30 კონკია (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:00 კონკია (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
19:55 დროის მანქანა ჯაკუზში 2 11.50-12.50 ლარი
22:25 მეამბოხე 3D 11.50-12.50 ლარი
01 აპრილი
დარბაზი 1
12:00 სახლი 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:25 სახლი 3D (ქართულად) 8.50-9.50 Lარი
17:15 სახლი 3D (ქართულად) 9.50-10.50 Lარი
19:45 მეამბოხე 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 დროის მანქანა ჯაკუზში 2 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:15 ცელქი ბავშვები 7.50-8.50 Lარი
14:00 3+3 8.50-9.50 ლარი
16:00 3+3 9.50-10.50 Lარი
18:00 3+3 10.50-11.50 Lარი
20:00 3+3 11.50-12.50 Lარი
22:00 3+3 11.50-12.50 Lარი

დარბაზი 3
12:05 სპანჯბობი 3D (ქართულად) 7.50-8.50 Lარი
14:30 დროის მანქანა ჯაკუზში 2 8.50-9.50 Lარი
17:05 დროის მანქანა ჯაკუზში 2 9.50-10.50 ლარი
19:50 სახლი 3D (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ფოკუსი 11.50-12.50 Lარი

დარბაზი 4
12:00 დროის მანქანა ჯაკუზში 2 7.50-8.50 ლარი
14:30 მეამბოხე 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 მეამბოხე 3D 9.50-10.50 ლარი
20:05 კონკია (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ერთხელ ბერლინში (ქართულად) 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
12:00 კონკია (ქართულად) 7.50-8,50 ლარი
14:30 კონკია (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:00 კონკია (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
19:55 დროის მანქანა ჯაკუზში 2 11.50-12.50 ლარი
22:25 მეამბოხე 3D 11.50-12.50 ლარი
 
KA
 • ამინდის პროგნოზი მსოფლიო დრო ვალუტის კურსი მენიუ
  meteo.gov.ge

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

  სხვა ქვეყნები
  საქართველო
  თბილისი
  განმარტება
  ინფო სამყარო
  ორგანიზაციების
  ონლაინ-ცნობარი

  საჭირო ნომრები
  დღის აფიშა
  ვებ კატალოგი
  ბავშვთა სამყარო
  პროექტის შესახებ
  კონტაქტი
   
  ეროვნული ინტერნეტის განვითარების საზოგადოება © CODNA.GE