კინოთეატრი "რუსთაველი"
მის: რუსთაველის გამზ. 5
ტელ: 299 76 05; 293 22 53
ვებ-გვერდი
 
 
29 ივლისი
დარბაზი 1
12:00 ჰერკულესი 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 ჰერკულესი 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 ჰერკულესი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 ჰერკულესი 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:00 ზღვარი 7.50-8.50 ლარი
14:00 ხუთი ნახვით შეყვარება 8.50-9.50 ლარი
16:00 ხუთი ნახვით შეყვარება 9.50-10.50 ლარი
18:00 ტაქსი 10.50-11.50 ლარი
20:15 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 22 jump street 11.50-12.50 ლარი
22:30 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 9.50-10,50 ლარი
20:00 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12,50 ლარი
22:30 ტრანსფორმერები:გადაშენების ხანა 3D 11.50-12,50 ლარი
30 ივლისი
დარბაზი 1
12:00 ჰერკულესი 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 ჰერკულესი 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 ჰერკულესი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 ჰერკულესი 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
12:00 ზღვარი 7.50-8.50 ლარი
14:00 ხუთი ნახვით შეყვარება 8.50-9.50 ლარი
16:00 ხუთი ნახვით შეყვარება 9.50-10.50 ლარი
18:00 ტაქსი 10.50-11.50 ლარი
20:15 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
12:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 22 jump street 11.50-12.50 ლარი
22:30 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
12:00 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 9.50-10,50 ლარი
20:00 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12,50 ლარი
22:30 ტრანსფორმერები:გადაშენების ხანა 3D 11.50-12,50 ლარი
31 ივლისი
დარბაზი 1
14:00 გალაქტიკის მცველები 3D 8.50-9.50 ლარი
17:20 გალაქტიკის მცველები 3D 9.50-10.50 ლარი
19:50 გალაქტიკის მცველები 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 გალაქტიკის მცველები 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
20:15 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
14:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 8.50-9.50ლარი
17:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 9.50-10.50 ლარი
19:45 განკითხვის ღამე: ანარქია 11.50-12.50 ლარი
22:30 განკითხვის ღამე: ანარქია 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
14:15 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 8.50-9,50 ლარი
17:15 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
14:30 ჰერკულესი 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 ჰერკულესი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D 11.50-12,50 ლარი
22:30 ჰერკულესი 3D 11.50-12,50 ლარი
01 აგვისტო
დარბაზი 1
14:00 გალაქტიკის მცველები 3D 8.50-9.50 ლარი
17:20 გალაქტიკის მცველები 3D 9.50-10.50 ლარი
19:50 გალაქტიკის მცველები 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 გალაქტიკის მცველები 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
20:15 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
14:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 8.50-9.50ლარი
17:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 9.50-10.50 ლარი
19:45 განკითხვის ღამე: ანარქია 11.50-12.50 ლარი
22:30 განკითხვის ღამე: ანარქია 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
14:15 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 8.50-9,50 ლარი
17:15 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
14:30 ჰერკულესი 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 ჰერკულესი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D 11.50-12,50 ლარი
22:30 ჰერკულესი 3D 11.50-12,50 ლარი
02 აგვისტო
დარბაზი 1
14:00 გალაქტიკის მცველები 3D 8.50-9.50 ლარი
17:20 გალაქტიკის მცველები 3D 9.50-10.50 ლარი
19:50 გალაქტიკის მცველები 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 გალაქტიკის მცველები 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
20:15 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
14:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 8.50-9.50ლარი
17:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 9.50-10.50 ლარი
19:45 განკითხვის ღამე: ანარქია 11.50-12.50 ლარი
22:30 განკითხვის ღამე: ანარქია 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
14:15 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 8.50-9,50 ლარი
17:15 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
14:30 ჰერკულესი 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 ჰერკულესი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D 11.50-12,50 ლარი
22:30 ჰერკულესი 3D 11.50-12,50 ლარი
03 აგვისტო
დარბაზი 1
14:00 გალაქტიკის მცველები 3D 8.50-9.50 ლარი
17:20 გალაქტიკის მცველები 3D 9.50-10.50 ლარი
19:50 გალაქტიკის მცველები 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 გალაქტიკის მცველები 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
20:15 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
14:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 8.50-9.50ლარი
17:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 9.50-10.50 ლარი
19:45 განკითხვის ღამე: ანარქია 11.50-12.50 ლარი
22:30 განკითხვის ღამე: ანარქია 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
14:15 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 8.50-9,50 ლარი
17:15 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
14:30 ჰერკულესი 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 ჰერკულესი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D 11.50-12,50 ლარი
22:30 ჰერკულესი 3D 11.50-12,50 ლარი
04 აგვისტო
დარბაზი 1
14:00 გალაქტიკის მცველები 3D 8.50-9.50 ლარი
17:20 გალაქტიკის მცველები 3D 9.50-10.50 ლარი
19:50 გალაქტიკის მცველები 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 გალაქტიკის მცველები 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
20:15 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
14:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 8.50-9.50ლარი
17:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 9.50-10.50 ლარი
19:45 განკითხვის ღამე: ანარქია 11.50-12.50 ლარი
22:30 განკითხვის ღამე: ანარქია 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
14:15 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 8.50-9,50 ლარი
17:15 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
14:30 ჰერკულესი 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 ჰერკულესი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D 11.50-12,50 ლარი
22:30 ჰერკულესი 3D 11.50-12,50 ლარი
05 აგვისტო
დარბაზი 1
14:00 გალაქტიკის მცველები 3D 8.50-9.50 ლარი
17:20 გალაქტიკის მცველები 3D 9.50-10.50 ლარი
19:50 გალაქტიკის მცველები 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 გალაქტიკის მცველები 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
20:15 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
14:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 8.50-9.50ლარი
17:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 9.50-10.50 ლარი
19:45 განკითხვის ღამე: ანარქია 11.50-12.50 ლარი
22:30 განკითხვის ღამე: ანარქია 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
14:15 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 8.50-9,50 ლარი
17:15 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
14:30 ჰერკულესი 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 ჰერკულესი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D 11.50-12,50 ლარი
22:30 ჰერკულესი 3D 11.50-12,50 ლარი
06 აგვისტო
დარბაზი 1
14:00 გალაქტიკის მცველები 3D 8.50-9.50 ლარი
17:20 გალაქტიკის მცველები 3D 9.50-10.50 ლარი
19:50 გალაქტიკის მცველები 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 გალაქტიკის მცველები 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 2
20:15 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი
22:30 ზღვარი 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 3
14:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 8.50-9.50ლარი
17:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 9.50-10.50 ლარი
19:45 განკითხვის ღამე: ანარქია 11.50-12.50 ლარი
22:30 განკითხვის ღამე: ანარქია 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 4
14:15 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 8.50-9,50 ლარი
17:15 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 მაიმუნების პლანეტა: რევოლუცია 3D 11.50-12.50 ლარი

დარბაზი 5
14:30 ჰერკულესი 3D 8.50-9.50 ლარი
17:30 ჰერკულესი 3D 9.50-10.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D 11.50-12,50 ლარი
22:30 ჰერკულესი 3D 11.50-12,50 ლარი
 
 • ამინდის პროგნოზი მსოფლიო დრო ვალუტის კურსი მენიუ
  meteo.gov.ge

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

  სხვა ქვეყნები
  საქართველო
  თბილისი
  განმარტება
  ინფო სამყარო
  ბიზნეს მეგზური
  საჭირო ნომრები
  დღის აფიშა
  ვებ კატალოგი
  ბავშვთა სამყარო
  პროექტის შესახებ
  კონტაქტი
   
  სტუდია WEBGEORGIA - ს პროექტი © CODNA.GE