კინოთეატრი "ამირანი"
მის: კოსტავას ქ. 36
ტელ: 299 99 55
ვებ-გვერდი
 
 
02 სექტემბერი
1 დარბაზი
12:00 თვითმფრინავები 3D (რუსულად) 7.50-8.50 ლარი
14:30 თვითმფრინავები 3D (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 თვითმფრინავები 3D (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 შეუჩერებელნი 3 (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 შეუჩერებელნი 3 (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
12:00 შეუჩერებელნი 3 (რუსულად) 7.50 ლარი
14:30 შეუჩერებელნი 3 (რუსულად) 8.50 ლარი
17:00 ქარიშხალი (რუსულად) 9.50 ლარი
20:00 დახურული ჩვენება
22:30 კუ ნინძები 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
3 დარბაზი
12:00 ქარიშხალი (რუსულად) 7.50-8.50 ლრი
14:30 კუ ნინძები 3D 3D (ინგლისურად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 კუ ნინძები (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 შეუჩერებელნი 3 (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 შეუჩერებელნი 3 (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
03 სექტემბერი
1 დარბაზი
12:00 თვითმფრინავები 3D (რუსულად) 7.50-8.50 ლარი
14:30 თვითმფრინავები 3D (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 თვითმფრინავები 3D (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 შეუჩერებელნი 3 (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 შეუჩერებელნი 3 (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
12:00 შეუჩერებელნი 3 (რუსულად) 7.50 ლარი
14:30 შეუჩერებელნი 3 (რუსულად) 8.50 ლარი
17:00 ქარიშხალი (რუსულად) 9.50 ლარი
20:00 კუ ნინძები 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
22:30 კუ ნინძები 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
3 დარბაზი
12:00 ქარიშხალი (რუსულად) 7.50-8.50 ლრი
14:30 კუ ნინძები 3D 3D (ინგლისურად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 კუ ნინძები (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 შეუჩერებელნი 3 (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 შეუჩერებელნი 3 (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
04 სექტემბერი
1 დარბაზი
12:00 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:30 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
12:00 კუ ნინძები 3D 7.50 ლარი
14:30 შეუჩერებელნი 3 (რუსულად) 8.50 ლარი
17:00 ქარიშხალი (რუსულად) 9.50 ლარი
20:00 კუ ნინძები 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
22:30 შეუჩერებელნი 3 (რუსულად) 11.50 ლარი
3 დარბაზი
12:00 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 7.50-8.50 ლრი
14:30 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 ცოდვების ქალაქი (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ცოდვების ქალაქი (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
05 სექტემბერი
1 დარბაზი
12:00 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:30 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
12:00 კუ ნინძები 3D 7.50 ლარი
14:30 შეუჩერებელნი 3 (რუსულად) 8.50 ლარი
17:00 ქარიშხალი (რუსულად) 9.50 ლარი
20:00 კუ ნინძები 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
22:30 შეუჩერებელნი 3 (რუსულად) 11.50 ლარი
3 დარბაზი
12:00 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 7.50-8.50 ლრი
14:30 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 ცოდვების ქალაქი (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ცოდვების ქალაქი (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
06 სექტემბერი
1 დარბაზი
12:00 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:30 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
12:00 კუ ნინძები 3D 7.50 ლარი
14:30 შეუჩერებელნი 3 (რუსულად) 8.50 ლარი
17:00 ქარიშხალი (რუსულად) 9.50 ლარი
20:00 კუ ნინძები 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
22:30 შეუჩერებელნი 3 (რუსულად) 11.50 ლარი
3 დარბაზი
12:00 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 7.50-8.50 ლრი
14:30 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 ცოდვების ქალაქი (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ცოდვების ქალაქი (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
07 სექტემბერი
1 დარბაზი
12:00 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:30 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
12:00 კუ ნინძები 3D 7.50 ლარი
14:30 შეუჩერებელნი 3 (რუსულად) 8.50 ლარი
17:00 ქარიშხალი (რუსულად) 9.50 ლარი
20:00 კუ ნინძები 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
22:30 შეუჩერებელნი 3 (რუსულად) 11.50 ლარი
3 დარბაზი
12:00 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 7.50-8.50 ლრი
14:30 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 ცოდვების ქალაქი (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ცოდვების ქალაქი (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
08 სექტემბერი
1 დარბაზი
12:00 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:30 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
12:00 კუ ნინძები 3D 7.50 ლარი
14:30 შეუჩერებელნი 3 (რუსულად) 8.50 ლარი
17:00 ქარიშხალი (რუსულად) 9.50 ლარი
20:00 კუ ნინძები 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
22:30 შეუჩერებელნი 3 (რუსულად) 11.50 ლარი
3 დარბაზი
12:00 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 7.50-8.50 ლრი
14:30 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 ცოდვების ქალაქი (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ცოდვების ქალაქი (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
09 სექტემბერი
1 დარბაზი
12:00 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:30 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
12:00 კუ ნინძები 3D 7.50 ლარი
14:30 შეუჩერებელნი 3 (რუსულად) 8.50 ლარი
17:00 ქარიშხალი (რუსულად) 9.50 ლარი
20:00 კუ ნინძები 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
22:30 შეუჩერებელნი 3 (რუსულად) 11.50 ლარი
3 დარბაზი
12:00 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 7.50-8.50 ლრი
14:30 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 ცოდვების ქალაქი (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ცოდვების ქალაქი (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
10 სექტემბერი
1 დარბაზი
12:00 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:30 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 პატარძლები (დახურული ჩვენება)
22:30 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
12:00 კუ ნინძები 3D 7.50 ლარი
14:30 შეუჩერებელნი 3 (რუსულად) 8.50 ლარი
17:00 ქარიშხალი (რუსულად) 9.50 ლარი
20:00 კუ ნინძები 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
22:30 შეუჩერებელნი 3 (რუსულად) 11.50 ლარი
3 დარბაზი
12:00 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 7.50-8.50 ლრი
14:30 ცოდვების ქალაქი (რუსულად)) 8.50-9.50 ლარი
17:30 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 ცოდვების ქალაქი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ცოდვების ქალაქი (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
 
 • ამინდის პროგნოზი მსოფლიო დრო ვალუტის კურსი მენიუ
  meteo.gov.ge

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

  სხვა ქვეყნები
  საქართველო
  თბილისი
  განმარტება
  ინფო სამყარო
  ბიზნეს მეგზური
  საჭირო ნომრები
  დღის აფიშა
  ვებ კატალოგი
  ბავშვთა სამყარო
  პროექტის შესახებ
  კონტაქტი
   
  ეროვნული ინტერნეტის განვითარების საზოგადოება © CODNA.GE