კინოთეატრი "ამირანი"
მის: კოსტავას ქ. 36
ტელ: 299 99 55
ვებ-გვერდი
 
 
24 აგვისტო

1 დარბაზი
14:00 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 5 ლარი
16:00 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 5 ლარი
18:15 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 5 ლარი
20:20 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (რუს) 5 ლარი
22:30 თვითმკვლელთა რაზმი 3D (ქარ) 5 ლარი

2 დარბაზი
12:00 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 5 ლარი
14:15 იარაღის გამყიდველები (რუს) 5 ლარი
17:00 მაღალი საზოგადოება (რუს) 5 ლარი
19:30 შუამავალი (რუს) 5 ლარი
22:15 ჯულიეტა (რუს) 5 ლარი

3 დარბაზი
12:00 პიტის დრაკონი (ქარ) 5 ლარი
14:15 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (რუს) 5 ლარი
16:30 პიტის დრაკონი (ქარ) 5 ლარი
19;30 იარაღის გამყიდველები (რუს) 5 ლარი
22:00 შუამავალი (რუს) 5 ლარი
25 აგვისტო
1 დარბაზი
13:30 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 9-10 ლარი
15:45 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 10-11 ლარი
17:50 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 11-12 ლარი
20:00 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 13-14 ლარი
22:00 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (რუს) 13-14 ლარი

2 დარბაზი
14:30 იარაღით მოვაჭრეები (ქარ) 9-10 ლარი
17:00 შუამავალი (რუს) 10-11 ლარი
19:30 შუამავალი (რუს) 13-14 ლარი
22:00 ჯულიეტა (რუს) 13-14 ლარი

3 დარბაზი
12:00 პიტის დრაკონი (ქარ) 8-9 ლარი
14:15 პიტის დრაკონი (ქარ) 9-10 ლარი
16:15 მოსამსახურე (რუს) 10-11 ლარი
19:15 მოსამსახურე (რუს) 13-14 ლარი
22:15 მოსამსახურე (რუს) 13-14 ლარი
26 აგვისტო
1 დარბაზი
13:30 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 9-10 ლარი
15:45 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 10-11 ლარი
17:50 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 11-12 ლარი
20:00 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 13-14 ლარი
22:00 მექანიკოსი (რუს) 13-14 ლარი

2 დარბაზი
14:30 იარაღით მოვაჭრეები (ქარ) 9-10 ლარი
17:00 შუამავალი (რუს) 10-11 ლარი
19:30 შუამავალი (რუს) 13-14 ლარი
22:00 ჯულიეტა (რუს) 13-14 ლარი

3 დარბაზი
12:00 პიტის დრაკონი (ქარ) 8-9 ლარი
14:15 მექანიკოსი (რუს) 9-10 ლარი
16:45 მექანიკოსი (რუს) 10-11 ლარი
19:15 მოსამსახურე (რუს) 13-14 ლარი
22:15 მოსამსახურე (რუს) 13-14 ლარი
27 აგვისტო
1 დარბაზი
13:30 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 9-10 ლარი
15:45 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 10-11 ლარი
17:50 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 11-12 ლარი
20:00 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 13-14 ლარი
22:00 მექანიკოსი (რუს) 13-14 ლარი

2 დარბაზი
14:30 იარაღით მოვაჭრეები (ქარ) 9-10 ლარი
17:00 შუამავალი (რუს) 10-11 ლარი
19:30 შუამავალი (რუს) 13-14 ლარი
22:00 ჯულიეტა (რუს) 13-14 ლარი

3 დარბაზი
12:00 პიტის დრაკონი (ქარ) 8-9 ლარი
14:15 მექანიკოსი (რუს) 9-10 ლარი
16:45 მექანიკოსი (რუს) 10-11 ლარი
19:15 მოსამსახურე (რუს) 13-14 ლარი
22:15 მოსამსახურე (რუს) 13-14 ლარი
28 აგვისტო
1 დარბაზი
13:30 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 9-10 ლარი
15:45 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 10-11 ლარი
17:50 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 11-12 ლარი
20:00 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 13-14 ლარი
22:00 მექანიკოსი (რუს) 13-14 ლარი

2 დარბაზი
14:30 იარაღით მოვაჭრეები (ქარ) 9-10 ლარი
17:00 შუამავალი (რუს) 10-11 ლარი
19:30 შუამავალი (რუს) 13-14 ლარი
22:00 ჯულიეტა (რუს) 13-14 ლარი

3 დარბაზი
12:00 პიტის დრაკონი (ქარ) 8-9 ლარი
14:15 მექანიკოსი (რუს) 9-10 ლარი
16:45 მექანიკოსი (ქარ) 10-11 ლარი
19:15 მოსამსახურე (რუს) 13-14 ლარი
22:15 მოსამსახურე (რუს) 13-14 ლარი
29 აგვისტო

1 დარბაზი
13:30 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 9-10 ლარი
15:45 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 10-11 ლარი
17:50 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 11-12 ლარი
20:00 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 13-14 ლარი
22:00 მექანიკოსი (რუს) 13-14 ლარი

2 დარბაზი
14:30 იარაღით მოვაჭრეები (ქარ) 9-10 ლარი
17:00 შუამავალი (რუს) 10-11 ლარი
19:30 შუამავალი (რუს) 13-14 ლარი
22:00 ჯულიეტა (რუს) 13-14 ლარი

3 დარბაზი
12:00 პიტის დრაკონი (ქარ) 8-9 ლარი
14:15 მექანიკოსი (ქარ) 9-10 ლარი
16:45 მექანიკოსი (ქარ) 10-11 ლარი
19:15 მოსამსახურე (რუს) 13-14 ლარი
22:15 მოსამსახურე (რუს) 13-14 ლარი
30 აგვისტო

1 დარბაზი
13:30 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 9-10 ლარი
15:45 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 10-11 ლარი
17:50 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 11-12 ლარი
20:00 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 13-14 ლარი
22:00 მექანიკოსი (რუს) 13-14 ლარი

2 დარბაზი
14:30 იარაღით მოვაჭრეები (ქარ) 9-10 ლარი
17:00 შუამავალი (რუს) 10-11 ლარი
19:30 შუამავალი (რუს) 13-14 ლარი
22:00 ჯულიეტა (რუს) 13-14 ლარი

3 დარბაზი
12:00 პიტის დრაკონი (ქარ) 8-9 ლარი
14:15 მექანიკოსი (ქარ) 9-10 ლარი
16:45 მექანიკოსი (ქარ) 10-11 ლარი
19:15 მოსამსახურე (რუს) 13-14 ლარი
22:15 მოსამსახურე (რუს) 13-14 ლარი
31 აგვისტო

1 დარბაზი
13:30 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 5 ლარი
15:45 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 5 ლარი
17:50 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 5 ლარი
20:00 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 5 ლარი
22:00 მექანიკოსი (რუს) 5 ლარი

2 დარბაზი
12:15 შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება 3D (ქარ) 5 ლარი
14:30 იარაღით მოვაჭრეები (ქარ) 5 ლარი
17:00 შუამავალი (რუს) 5 ლარი
19:30 შუამავალი (რუს) 5 ლარი
22:00 ჯულიეტა (რუს) 5 ლარი

3 დარბაზი
12:00 პიტის დრაკონი (ქარ) 5 ლარი
14:15 მექანიკოსი (ქარ) 5 ლარი
16:45 მექანიკოსი (ქარ) 5 ლარი
19:15 მოსამსახურე (რუს) 5 ლარი
22:15 მოსამსახურე (რუს) 5 ლარი
 
KA
 • ამინდის პროგნოზი მსოფლიო დრო ვალუტის კურსი მენიუ
  meteo.gov.ge

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

  სხვა ქვეყნები
  საქართველო
  თბილისი
  განმარტება
  ინფო სამყარო
  ორგანიზაციების
  ონლაინ-ცნობარი

  საჭირო ნომრები
  დღის აფიშა
  ვებ კატალოგი
  ბავშვთა სამყარო
  პროექტის შესახებ
  კონტაქტი
   
  2007-2015 Studio Webgeorgia © CODNA.GE