კინოთეატრი "ამირანი"
მის: კოსტავას ქ. 36
ტელ: 299 99 55
ვებ-გვერდი
 
 
23 ივლისი
1 დარბაზი
12:00 მაიმუნების პლანეტა 3D 7.50-8.50 ლარი
16:00 მაიმუნების პლანეტა 3D 9.50-10.50 ლარი
19:15 მაიმუნების პლანეტა 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 მაიმუნების პლანეტა 3D 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
12:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 7.50 ლარი
14:00 22 jump street 8.50 ლარი
16:30 22 jump street 9.50 ლარი
19*:00 ტრანსფორმერები 3D 11.50 ლარი
22:30 ტრანსფორმერები 3D 11.50 ლარი
3 დარბაზი
12:00 მილიონი შესაძლებლობა მოკვდე დასავლეთში 7.50 ლარი
14:30 დრაკონი How To Train Your Dragon 2 (ინგლისურად) 8.50 ლრი
17:00 მილიონი შესაძლებლობა მოკვდე დასავლეთში 9.50 ლარი (ინგლისურად)
19:45 მაიმუნებნის პლანეტა (ინგლისურად) 11.50 ლარი
22:30 მაიმუნებნის პლანეტა (ინგლისურად) 11.50 ლარი
24 ივლისი
1 დარბაზი
12:00 მაიმუნების პლანეტა 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 მაიმუნების პლანეტა 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 მაიმუნების პლანეტა 3D 10.50-11.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 მაიმუნების პლანეტა 3D 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
12:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 7.50 ლარი
14:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 8.50 ლარი
16:30 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 9.50 ლარი
19*:00 მაიმუნების პლანეტა 3D 11.50 ლარი
22:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D 11.50 ლარი
3 დარბაზი
12:00 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D 7.50 ლარი
14:30 დრაკონი 2 (ინგლისურად) 8.50 ლრი
17:00 ნაბიჯით წინ: 3D 9.50 ლარი
20:00 ნაბიჯით წინ: 3D 11.50 ლარი
22:30 მაიმუნებნის პლანეტა (ინგლისურად) 11.50 ლარი
25 ივლისი
1 დარბაზი
12:00 მაიმუნების პლანეტა 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 მაიმუნების პლანეტა 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 მაიმუნების პლანეტა 3D 10.50-11.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 მაიმუნების პლანეტა 3D 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
12:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 7.50 ლარი
14:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 8.50 ლარი
16:30 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 9.50 ლარი
19*:00 მაიმუნების პლანეტა 3D 11.50 ლარი
22:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D 11.50 ლარი
3 დარბაზი
12:00 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D 7.50 ლარი
14:30 დრაკონი 2 (ინგლისურად) 8.50 ლრი
17:00 ნაბიჯით წინ: 3D 9.50 ლარი
20:00 ნაბიჯით წინ: 3D 11.50 ლარი
22:30 მაიმუნებნის პლანეტა (ინგლისურად) 11.50 ლარი
26 ივლისი
1 დარბაზი
12:00 მაიმუნების პლანეტა 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 მაიმუნების პლანეტა 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 მაიმუნების პლანეტა 3D 10.50-11.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 მაიმუნების პლანეტა 3D 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
12:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 7.50 ლარი
14:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 8.50 ლარი
16:30 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 9.50 ლარი
19*:00 მაიმუნების პლანეტა 3D 11.50 ლარი
22:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D 11.50 ლარი
3 დარბაზი
12:00 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D 7.50 ლარი
14:30 დრაკონი 2 (ინგლისურად) 8.50 ლრი
17:00 ნაბიჯით წინ: 3D 9.50 ლარი
20:00 ნაბიჯით წინ: 3D 11.50 ლარი
22:30 მაიმუნებნის პლანეტა (ინგლისურად) 11.50 ლარი
27 ივლისი
1 დარბაზი
12:00 მაიმუნების პლანეტა 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 მაიმუნების პლანეტა 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 მაიმუნების პლანეტა 3D 10.50-11.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 მაიმუნების პლანეტა 3D 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
12:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 7.50 ლარი
14:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 8.50 ლარი
16:30 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 9.50 ლარი
19*:00 მაიმუნების პლანეტა 3D 11.50 ლარი
22:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D 11.50 ლარი
3 დარბაზი
12:00 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D 7.50 ლარი
14:30 დრაკონი 2 (ინგლისურად) 8.50 ლრი
17:00 ნაბიჯით წინ: 3D 9.50 ლარი
20:00 ნაბიჯით წინ: 3D 11.50 ლარი
22:30 მაიმუნებნის პლანეტა (ინგლისურად) 11.50 ლარი
28 ივლისი
1 დარბაზი
12:00 მაიმუნების პლანეტა 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 მაიმუნების პლანეტა 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 მაიმუნების პლანეტა 3D 10.50-11.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 მაიმუნების პლანეტა 3D 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
12:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 7.50 ლარი
14:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 8.50 ლარი
16:30 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 9.50 ლარი
19*:00 მაიმუნების პლანეტა 3D 11.50 ლარი
22:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D 11.50 ლარი
3 დარბაზი
12:00 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D 7.50 ლარი
14:30 დრაკონი 2 (ინგლისურად) 8.50 ლრი
17:00 ნაბიჯით წინ: 3D 9.50 ლარი
20:00 ნაბიჯით წინ: 3D 11.50 ლარი
22:30 მაიმუნებნის პლანეტა (ინგლისურად) 11.50 ლარი
29 ივლისი
1 დარბაზი
12:00 მაიმუნების პლანეტა 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 მაიმუნების პლანეტა 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 მაიმუნების პლანეტა 3D 10.50-11.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 მაიმუნების პლანეტა 3D 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
12:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 7.50 ლარი
14:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 8.50 ლარი
16:30 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 9.50 ლარი
19*:00 მაიმუნების პლანეტა 3D 11.50 ლარი
22:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D 11.50 ლარი
3 დარბაზი
12:00 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D 7.50 ლარი
14:30 დრაკონი 2 (ინგლისურად) 8.50 ლრი
17:00 ნაბიჯით წინ: 3D 9.50 ლარი
20:00 ნაბიჯით წინ: 3D 11.50 ლარი
22:30 მაიმუნებნის პლანეტა (ინგლისურად) 11.50 ლარი
30 ივლისი
1 დარბაზი
12:00 მაიმუნების პლანეტა 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 მაიმუნების პლანეტა 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 მაიმუნების პლანეტა 3D 10.50-11.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 მაიმუნების პლანეტა 3D 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
12:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 7.50 ლარი
14:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 8.50 ლარი
16:30 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 9.50 ლარი
19*:00 მაიმუნების პლანეტა 3D 11.50 ლარი
22:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D 11.50 ლარი
3 დარბაზი
12:00 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D 7.50 ლარი
14:30 დრაკონი 2 (ინგლისურად) 8.50 ლრი
17:00 ნაბიჯით წინ: 3D 9.50 ლარი
20:00 ნაბიჯით წინ: 3D 11.50 ლარი
22:30 მაიმუნებნის პლანეტა (ინგლისურად) 11.50 ლარი
 
 • ამინდის პროგნოზი მსოფლიო დრო ვალუტის კურსი მენიუ
  meteo.gov.ge

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

  სხვა ქვეყნები
  საქართველო
  თბილისი
  განმარტება
  ინფო სამყარო
  ბიზნეს მეგზური
  საჭირო ნომრები
  დღის აფიშა
  ვებ კატალოგი
  ბავშვთა სამყარო
  პროექტის შესახებ
  კონტაქტი
   
  სტუდია WEBGEORGIA - ს პროექტი © CODNA.GE