კინოთეატრი "ამირანი"
მის: კოსტავას ქ. 36
ტელ: 299 99 55
ვებ-გვერდი
 
 
30 ივლისი
1 დარბაზი
12:00 მაიმუნების პლანეტა 3D 7.50-8.50 ლარი
14:30 მაიმუნების პლანეტა 3D 8.50-9.50 ლარი
17:15 ჰერკულესი 3D 10.50-11.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D 11.50-12.50 ლარი
22:30 მაიმუნების პლანეტა 3D 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
12:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 7.50 ლარი
14:00 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 8.50 ლარი
16:30 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D 9.50 ლარი
19*:00 მაიმუნების პლანეტა 3D 11.50 ლარი
22:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D 11.50 ლარი
3 დარბაზი
12:00 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D 7.50 ლარი
14:30 დრაკონი 2 (ინგლისურად) 8.50 ლრი
17:00 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D 9.50 ლარი
20:00 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D 11.50 ლარი
22:30 მაიმუნებნის პლანეტა (ინგლისურად) 11.50 ლარი
31 ივლისი
1 დარბაზი
14:00 განკითხვის ღამე: ანარქია (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
17:15 ჰერკულესი 3D(რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 განკითხვის ღამე: ანარქია (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 განკითხვის ღამე: ანარქია (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
14:15 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D (ქართულად) 8.50 ლარი
16:30 მაიმუნების პლანეტა 3D (რუსულად) 9.50 ლარი
19:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
22:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
3 დარბაზი
14:30 ჰერკულესი 3D (ინგლისურად) 8.50 ლრი
17:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D (რუსულად) 9.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
22:30 ჰერკულესი 3D (ინგლისურად) 11.50 ლარი
01 აგვისტო
1 დარბაზი
14:00 განკითხვის ღამე: ანარქია (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
17:15 ჰერკულესი 3D(რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 განკითხვის ღამე: ანარქია (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 განკითხვის ღამე: ანარქია (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
14:15 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D (ქართულად) 8.50 ლარი
16:30 მაიმუნების პლანეტა 3D (რუსულად) 9.50 ლარი
19:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
22:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
3 დარბაზი
14:30 ჰერკულესი 3D (ინგლისურად) 8.50 ლრი
17:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D (რუსულად) 9.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
22:30 ჰერკულესი 3D (ინგლისურად) 11.50 ლარი
02 აგვისტო
1 დარბაზი
14:00 განკითხვის ღამე: ანარქია (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
17:15 ჰერკულესი 3D(რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 განკითხვის ღამე: ანარქია (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 განკითხვის ღამე: ანარქია (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
14:15 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D (ქართულად) 8.50 ლარი
16:30 მაიმუნების პლანეტა 3D (რუსულად) 9.50 ლარი
19:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
22:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
3 დარბაზი
14:30 ჰერკულესი 3D (ინგლისურად) 8.50 ლრი
17:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D (რუსულად) 9.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
22:30 ჰერკულესი 3D (ინგლისურად) 11.50 ლარი
03 აგვისტო
1 დარბაზი
14:00 განკითხვის ღამე: ანარქია (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
17:15 ჰერკულესი 3D(რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 განკითხვის ღამე: ანარქია (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 განკითხვის ღამე: ანარქია (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
14:15 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D (ქართულად) 8.50 ლარი
16:30 მაიმუნების პლანეტა 3D (რუსულად) 9.50 ლარი
19:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
22:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
3 დარბაზი
14:30 ჰერკულესი 3D (ინგლისურად) 8.50 ლრი
17:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D (რუსულად) 9.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
22:30 ჰერკულესი 3D (ინგლისურად) 11.50 ლარი
04 აგვისტო
1 დარბაზი
14:00 განკითხვის ღამე: ანარქია (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
17:15 ჰერკულესი 3D(რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 განკითხვის ღამე: ანარქია (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 განკითხვის ღამე: ანარქია (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
14:15 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D (ქართულად) 8.50 ლარი
16:30 მაიმუნების პლანეტა 3D (რუსულად) 9.50 ლარი
19:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
22:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
3 დარბაზი
14:30 ჰერკულესი 3D (ინგლისურად) 8.50 ლრი
17:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D (რუსულად) 9.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
22:30 ჰერკულესი 3D (ინგლისურად) 11.50 ლარი
05 აგვისტო
1 დარბაზი
14:00 განკითხვის ღამე: ანარქია (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
17:15 ჰერკულესი 3D(რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 განკითხვის ღამე: ანარქია (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 განკითხვის ღამე: ანარქია (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
14:15 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D (ქართულად) 8.50 ლარი
16:30 მაიმუნების პლანეტა 3D (რუსულად) 9.50 ლარი
19:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
22:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
3 დარბაზი
14:30 ჰერკულესი 3D (ინგლისურად) 8.50 ლრი
17:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D (რუსულად) 9.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
22:30 ჰერკულესი 3D (ინგლისურად) 11.50 ლარი
06 აგვისტო
1 დარბაზი
14:00 განკითხვის ღამე: ანარქია (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
17:15 ჰერკულესი 3D(რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 განკითხვის ღამე: ანარქია (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 განკითხვის ღამე: ანარქია (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
14:15 როგორ მოვარჯულოთ დრაკონი 3D (ქართულად) 8.50 ლარი
16:30 მაიმუნების პლანეტა 3D (რუსულად) 9.50 ლარი
19:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
22:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
3 დარბაზი
14:30 ჰერკულესი 3D (ინგლისურად) 8.50 ლრი
17:30 ნაბიჯით წინ: ალლ ინ 3D (რუსულად) 9.50 ლარი
20:00 ჰერკულესი 3D (რუსულად) 11.50 ლარი
22:30 ჰერკულესი 3D (ინგლისურად) 11.50 ლარი
 
 • ამინდის პროგნოზი მსოფლიო დრო ვალუტის კურსი მენიუ
  meteo.gov.ge

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

  სხვა ქვეყნები
  საქართველო
  თბილისი
  განმარტება
  ინფო სამყარო
  ბიზნეს მეგზური
  საჭირო ნომრები
  დღის აფიშა
  ვებ კატალოგი
  ბავშვთა სამყარო
  პროექტის შესახებ
  კონტაქტი
   
  სტუდია WEBGEORGIA - ს პროექტი © CODNA.GE