კინოთეატრი "ამირანი"
მის: კოსტავას ქ. 36
ტელ: 299 99 55
ვებ-გვერდი
 
 
17 სექტემბერი
1 დარბაზი
12:00 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:00 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
16:15 ბედის ვარსკვლავის ბრალია 9.50-10.50 ლარი
20:00 სიმინდის კუნძული (დახურული ჩვენება)
22:30 ბედის ვარსკვლავის ბრალია 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
12:00 ბედის ვარსკვლავის ბრალია 7.50 ლარი
14:30 შეუჩერებელნი 3 (რუსულად) 8.50 ლარი
17:30 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 9.50 ლარი
19:35 ბედის ვარსკვლავის ბრალია 11.50 ლარი
22:30 პატარძლები 11.50 ლარი
3 დარბაზი
12:00 ცოდვების ქალაქი 3D (რუსულად) 7.50-8.50 ლრი
14:30 კუ ნინძები 3D (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
17:15 ცოდვების ქალაქი 3D (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
19:45 ბედის ვარსკვლავის ბრალია (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ცოდვების ქალაქი 2D (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
18 სექტემბერი
1 დარბაზი
12:00 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:00 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
16:00 ლუსი (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
18:00 ლუსი (რუსულად) 10.50-11.50 ლარი
20:05 ლუსი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ლუსი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
12:00 ბედის ვარსკვლავის ბრალია 7.50 ლარი
14:30 ლუსი (რუსულად) 8.50 ლარი
17:00 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 9.50 ლარი
20:00 ბედის ვარსკვლავის ბრალია 11.50 ლარი
22:30 ბედის ვარსკვლავის ბრალია 11.50 ლარი
3 დარბაზი
12:00 ცოდვების ქალაქი 3D (რუსულად) 7.50-8.50 ლრი
14:30 კუ ნინძები 3D (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 ცოდვების ქალაქი 3D (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 ლუსი (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ლუსი (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
19 სექტემბერი
1 დარბაზი
12:00 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:00 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:00 პოლიციის აკადემია (ბილეთები არ იყიდება)
20:05 ლუსი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ლუსი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
12:00 ბედის ვარსკვლავის ბრალია 7.50 ლარი
14:30 ლუსი (რუსულად) 8.50 ლარი
17:00 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 9.50 ლარი
20:00 ბედის ვარსკვლავის ბრალია 11.50 ლარი
22:30 ბედის ვარსკვლავის ბრალია 11.50 ლარი
3 დარბაზი
12:00 ცოდვების ქალაქი 3D (რუსულად) 7.50-8.50 ლრი
14:30 კუ ნინძები 3D (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 ცოდვების ქალაქი 3D (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 ლუსი (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ლუსი (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
20 სექტემბერი
1 დარბაზი
12:00 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:00 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:00 პოლიციის აკადემია (ბილეთები არ იყიდება)
20:05 ლუსი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ლუსი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
12:00 ბედის ვარსკვლავის ბრალია 7.50 ლარი
14:30 ლუსი (რუსულად) 8.50 ლარი
17:00 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 9.50 ლარი
20:00 ბედის ვარსკვლავის ბრალია 11.50 ლარი
22:30 ბედის ვარსკვლავის ბრალია 11.50 ლარი
3 დარბაზი
12:00 ცოდვების ქალაქი 3D (რუსულად) 7.50-8.50 ლრი
14:30 კუ ნინძები 3D (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 ცოდვების ქალაქი 3D (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 ლუსი (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ლუსი (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
21 სექტემბერი
1 დარბაზი
12:00 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:00 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
16:00 ლუსი (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
18:00 ლუსი (რუსულად) 10.50-11.50 ლარი
20:05 ლუსი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ლუსი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
12:00 ბედის ვარსკვლავის ბრალია 7.50 ლარი
14:30 ლუსი (რუსულად) 8.50 ლარი
17:00 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 9.50 ლარი
20:00 ბედის ვარსკვლავის ბრალია 11.50 ლარი
22:30 ბედის ვარსკვლავის ბრალია 11.50 ლარი
3 დარბაზი
12:00 ცოდვების ქალაქი 3D (რუსულად) 7.50-8.50 ლრი
14:30 კუ ნინძები 3D (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 ცოდვების ქალაქი 3D (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 ლუსი (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ლუსი (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
22 სექტემბერი
1 დარბაზი
12:00 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:00 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
16:00 ლუსი (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
18:00 ლუსი (რუსულად) 10.50-11.50 ლარი
20:05 ლუსი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ლუსი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
12:00 ბედის ვარსკვლავის ბრალია 7.50 ლარი
14:30 ლუსი (რუსულად) 8.50 ლარი
17:00 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 9.50 ლარი
20:00 ბედის ვარსკვლავის ბრალია 11.50 ლარი
22:30 ბედის ვარსკვლავის ბრალია 11.50 ლარი
3 დარბაზი
12:00 ცოდვების ქალაქი 3D (რუსულად) 7.50-8.50 ლრი
14:30 კუ ნინძები 3D (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 ცოდვების ქალაქი 3D (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 ლუსი (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ლუსი (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
23 სექტემბერი
1 დარბაზი
12:00 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
14:00 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
16:00 ლუსი (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
18:00 ლუსი (რუსულად) 10.50-11.50 ლარი
20:05 ლუსი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ლუსი (რუსულად) 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
12:00 ბედის ვარსკვლავის ბრალია 7.50 ლარი
14:30 ლუსი (რუსულად) 8.50 ლარი
17:00 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 9.50 ლარი
20:00 ბედის ვარსკვლავის ბრალია 11.50 ლარი
22:30 ბედის ვარსკვლავის ბრალია 11.50 ლარი
3 დარბაზი
12:00 ცოდვების ქალაქი 3D (რუსულად) 7.50-8.50 ლრი
14:30 კუ ნინძები 3D (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 ცოდვების ქალაქი 3D (რუსულად) 9.50-10.50 ლარი
20:00 ლუსი (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ლუსი (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
24 სექტემბერი
1 დარბაზი
12:30 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
15:00 თვითმფრინავები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 ლუსი (რუსულად) 10.50-11.50 ლარი
20:00 სიმინდის კუნძული 11.50-12.50 ლარი
22:30 სიმინდის კუნძული 11.50-12.50 ლარი
2 დარბაზი
12:00 სიმინდის კუნძული 7.50 ლარი
14:30 სიმინდის კუნძული 8.50 ლარი
17:00 სიმინდის კუნძული 9.50 ლარი
20:00 ლუსი (რუსულად) 11.50 ლარი
22:30 ლუსი (რუსულად) 11.50 ლარი
3 დარბაზი
12:00 ცოდვების ქალაქი 3D (რუსულად) 7.50-8.50 ლრი
14:30 კუ ნინძები 3D (რუსულად) 8.50-9.50 ლარი
17:30 ბედის ვარსკვლავის ბრალია 9.50-10.50 ლარი
20:00 ლუსი (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
22:30 ლუსი (ინგლისურად) 11.50-12.50 ლარი
 
 • ამინდის პროგნოზი მსოფლიო დრო ვალუტის კურსი მენიუ
  meteo.gov.ge

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

  სხვა ქვეყნები
  საქართველო
  თბილისი
  განმარტება
  ინფო სამყარო
  ბიზნეს მეგზური
  საჭირო ნომრები
  დღის აფიშა
  ვებ კატალოგი
  ბავშვთა სამყარო
  პროექტის შესახებ
  კონტაქტი
   
  ეროვნული ინტერნეტის განვითარების საზოგადოება © CODNA.GE