•  
   
  კინოთეატრი "ამირანი"
  მის: კოსტავას ქ. 36
  ტელ: 299 99 55
  ვებ-გვერდი
   
   
  04 სექტემბერი
  1 დარბაზი სტანდარტი-სტატუსი
  12:30 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუს) 7.50-8.50 ლარი
  15:00 არდადეგები (რუს) 8.50-9.50 ლარი
  17:30 არდადეგები (რუს) 9.50-10.50 ლარი
  20:10 არდადეგები (რუს) 11.50-12.50 ლარი
  22:30 არდადეგები (რუს) 11.50-12.50 ლარი

  2 დარბაზი სტანდარტი-სტატუსი
  12:20 მინიონები 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
  14:40 მინიონები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
  17:00 მინიონები 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
  19:50 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუს) 11.50-12.50 ლარი
  22:20 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუს) 11.50-12.50 ლარი

  3 დარბაზი სტანდარტი-სტატუსი
  12:45 ირაციონალური ადამიანი (რუს) 7.50-8.50 ლარი
  15:00 შეუსრულებელი მისია 5(რუს) 8,50-9.50 ლარი
  17:50 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (ინგლისურად) 9.50-10.50 ლარი
  20:25 ირაციონალური ადამიანი (რუს) 11.50-12.50 ლარი
  22:40 ირაციონალური ადამიანი (რუს) 11.50-12.50 ლარი
  05 სექტემბერი
  1 დარბაზი სტანდარტი-სტატუსი
  12:30 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუს) 7.50-8.50 ლარი
  15:00 არდადეგები (რუს) 8.50-9.50 ლარი
  17:30 არდადეგები (რუს) 9.50-10.50 ლარი
  20:10 არდადეგები (რუს) 11.50-12.50 ლარი
  22:30 არდადეგები (რუს) 11.50-12.50 ლარი

  2 დარბაზი სტანდარტი-სტატუსი
  12:20 მინიონები 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
  14:40 მინიონები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
  17:00 მინიონები 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
  19:50 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუს) 11.50-12.50 ლარი
  22:20 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუს) 11.50-12.50 ლარი

  3 დარბაზი სტანდარტი-სტატუსი
  12:45 ირაციონალური ადამიანი (რუს) 7.50-8.50 ლარი
  15:00 შეუსრულებელი მისია 5(რუს) 8,50-9.50 ლარი
  17:50 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (ინგლისურად) 9.50-10.50 ლარი
  20:25 ირაციონალური ადამიანი (რუს) 11.50-12.50 ლარი
  22:40 ირაციონალური ადამიანი (რუს) 11.50-12.50 ლარი
  06 სექტემბერი
  1 დარბაზი სტანდარტი-სტატუსი
  12:30 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუს) 7.50-8.50 ლარი
  15:00 არდადეგები (რუს) 8.50-9.50 ლარი
  17:30 არდადეგები (რუს) 9.50-10.50 ლარი
  20:10 არდადეგები (რუს) 11.50-12.50 ლარი
  22:30 არდადეგები (რუს) 11.50-12.50 ლარი

  2 დარბაზი სტანდარტი-სტატუსი
  12:20 მინიონები 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
  14:40 მინიონები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
  17:00 მინიონები 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
  19:50 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუს) 11.50-12.50 ლარი
  22:20 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუს) 11.50-12.50 ლარი

  3 დარბაზი სტანდარტი-სტატუსი
  12:45 ირაციონალური ადამიანი (რუს) 7.50-8.50 ლარი
  15:00 შეუსრულებელი მისია 5(რუს) 8,50-9.50 ლარი
  17:50 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (ინგლისურად) 9.50-10.50 ლარი
  20:25 ირაციონალური ადამიანი (რუს) 11.50-12.50 ლარი
  22:40 ირაციონალური ადამიანი (რუს) 11.50-12.50 ლარი
  07 სექტემბერი
  1 დარბაზი სტანდარტი-სტატუსი
  12:30 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუს) 7.50-8.50 ლარი
  15:00 არდადეგები (რუს) 8.50-9.50 ლარი
  17:30 არდადეგები (რუს) 9.50-10.50 ლარი
  20:10 არდადეგები (რუს) 11.50-12.50 ლარი
  22:30 არდადეგები (რუს) 11.50-12.50 ლარი

  2 დარბაზი სტანდარტი-სტატუსი
  12:20 მინიონები 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
  14:40 მინიონები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
  17:00 მინიონები 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
  19:50 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუს) 11.50-12.50 ლარი
  22:20 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუს) 11.50-12.50 ლარი

  3 დარბაზი სტანდარტი-სტატუსი
  12:45 ირაციონალური ადამიანი (რუს) 7.50-8.50 ლარი
  15:00 შეუსრულებელი მისია 5(რუს) 8,50-9.50 ლარი
  17:50 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (ინგლისურად) 9.50-10.50 ლარი
  20:25 ირაციონალური ადამიანი (რუს) 11.50-12.50 ლარი
  22:40 ირაციონალური ადამიანი (რუს) 11.50-12.50 ლარი
  08 სექტემბერი
  1 დარბაზი სტანდარტი-სტატუსი
  12:30 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუს) 7.50-8.50 ლარი
  15:00 არდადეგები (რუს) 8.50-9.50 ლარი
  17:30 არდადეგები (რუს) 9.50-10.50 ლარი
  20:10 არდადეგები (რუს) 11.50-12.50 ლარი
  22:30 არდადეგები (რუს) 11.50-12.50 ლარი

  2 დარბაზი სტანდარტი-სტატუსი
  12:20 მინიონები 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
  14:40 მინიონები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
  17:00 მინიონები 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
  19:50 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუს) 11.50-12.50 ლარი
  22:20 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუს) 11.50-12.50 ლარი

  3 დარბაზი სტანდარტი-სტატუსი
  12:45 ირაციონალური ადამიანი (რუს) 7.50-8.50 ლარი
  15:00 შეუსრულებელი მისია 5(რუს) 8,50-9.50 ლარი
  17:50 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (ინგლისურად) 9.50-10.50 ლარი
  20:25 ირაციონალური ადამიანი (რუს) 11.50-12.50 ლარი
  22:40 ირაციონალური ადამიანი (რუს) 11.50-12.50 ლარი
  09 სექტემბერი
  1 დარბაზი სტანდარტი-სტატუსი
  12:30 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუს) 7.50-8.50 ლარი
  15:00 არდადეგები (რუს) 8.50-9.50 ლარი
  17:30 არდადეგები (რუს) 9.50-10.50 ლარი
  20:10 არდადეგები (რუს) 11.50-12.50 ლარი
  22:30 არდადეგები (რუს) 11.50-12.50 ლარი

  2 დარბაზი სტანდარტი-სტატუსი
  12:20 მინიონები 3D (ქართულად) 7.50-8.50 ლარი
  14:40 მინიონები 3D (ქართულად) 8.50-9.50 ლარი
  17:00 მინიონები 3D (ქართულად) 9.50-10.50 ლარი
  19:50 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუს) 11.50-12.50 ლარი
  22:20 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (რუს) 11.50-12.50 ლარი

  3 დარბაზი სტანდარტი-სტატუსი
  12:45 ირაციონალური ადამიანი (რუს) 7.50-8.50 ლარი
  15:00 შეუსრულებელი მისია 5(რუს) 8,50-9.50 ლარი
  17:50 აგენტები ა.ნ.ქ.ლ. (ინგლისურად) 9.50-10.50 ლარი
  20:25 ირაციონალური ადამიანი (რუს) 11.50-12.50 ლარი
  22:40 ირაციონალური ადამიანი (რუს) 11.50-12.50 ლარი
   
  KA
 • ამინდის პროგნოზი მსოფლიო დრო ვალუტის კურსი მენიუ
  meteo.gov.ge

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

  სხვა ქვეყნები
  საქართველო
  თბილისი
  განმარტება
  ინფო სამყარო
  ორგანიზაციების
  ონლაინ-ცნობარი

  საჭირო ნომრები
  დღის აფიშა
  ვებ კატალოგი
  ბავშვთა სამყარო
  პროექტის შესახებ
  კონტაქტი
   
  2007-2015 Studio Webgeorgia © CODNA.GE